Închide

Aproape 285 de milioane de euro pentru revitalizarea Văii Jiului

Avatar
Img 20210404 221642 717

foto: fotografiiromania.ro

Timp de citire: 3 minute

Valea Jiului va beneficia prin Programele Operaţionale de o finanţare totală de peste 284 milioane euro, iar investiţiile vor contribui la creşterea calităţii vieţii pentru cei 135.000 de cetăţeni ai regiunii, conform unui comunicat al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, citat de TVR.

Potrivit sursei citate, marţi a avut loc, la sediul MIPE, prima reuniune a Comitetului Director extins pentru implementarea iniţiativei Valea Jiului, organism care reuneşte reprezentanţi ai ministerelor, ai autorităţilor locale, ai Agenţiei de Dezvoltare Regională Vest şi ai Asociaţiei pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului. Din partea MIPE au participat la eveniment ministrul Marcel Boloş, secretarul de stat Ovidiu Cîmpean şi reprezentanţi ai direcţiilor generale.

Obiectivul acestui organism este să asigure un cadru coerent de implementare a strategiei de dezvoltare economică, socială şi de mediu a Văii Jiului pentru perioada 2022 – 2030, aprobată de Guvern în luna iulie şi fundamentată pe patru piloni de dezvoltare, respectiv îmbunătăţirea calităţii vieţii şi crearea unui mediu sănătos şi durabil pentru generaţiile viitoare, diversificarea economică, inovare şi antreprenoriat, valorificarea durabilă a specificului local şi accesibilitatea, mobilitatea şi conectivitatea.

“Împreună cu autorităţile locale din zonă, conjugăm eforturile pentru a identifica cele mai bune tipuri de investiţii care să contribuie la crearea de noi locuri de muncă în Valea Jiului. Suntem în faţa unui început de drum foarte promiţător, care poate aduce proiecte mature care să schimbe viaţa comunităţilor din Valea Jiului. Acest demers va da startul unui proces de creştere a capacităţii şi responsabilităţii fiecărui cetăţean al Văii Jiului de a participa la implementarea acţiunilor pentru revitalizarea zonei”, a declarat ministrul Marcel Boloş.

Strategia de dezvoltare a Văii Jiului va contribui la creşterea calităţii vieţii pentru cei 135.000 de cetăţeni ai regiunii, prin asigurarea de locuri de muncă, facilităţi educaţionale, servicii medicale la standarde calitative înalte, economie diversificată, valori culturale şi tradiţii locale, mobilitate sporită, precum şi un mediu curat şi sănătos, iar decizia de a înfiinţa Iniţiativa Teritorială Integrată Valea Jiului va asigura resursele financiare necesare pentru susţinerea acestor obiective, se menţionează în comunicat.

Programele Operaţionale 2021-2027 propun alocări dedicate pentru implementarea instrumentului ITI Valea Jiului în cazul domeniilor de intervenţie relevante pentru strategie. Astfel, Valea Jiului va beneficia prin programele operaţionale de o finanţare totală de peste 284 milioane euro.

“Fondul de tranziţie justă asigură cea mai mare parte a finanţării pentru dezvoltarea sustenabilă a Văii Jiului. Este nevoie de o abordare integrată pentru a implementa Strategia de dezvoltare a Văii Jiului şi de a relansa economic această regiune. Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare, Programul Operaţional Sănătate, Programul Operaţional Regional Vest sau Programul Operaţional Incluziune şi Demnitate Socială includ alocări dedicate pentru ITI”, a declarat secretarul de stat Ovidiu Cîmpean.

În acest context, Autorităţile de Management pentru Programele Operaţionale 2021 – 2027, precum şi structurile de coordonare a intervenţiilor PNRR vor avea un rol esenţial în implementarea Strategiei, prin facilitarea procesului de implementare a acţiunilor dedicate ITI, sau prin prioritizarea la finanţare a proiectelor din zona ITI Valea Jiului în cazul apelurilor competitive.

Pentru a sprijini accesul comunităţilor din Valea Jiului la finanţare, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene va asigura monitorizarea calendarului apelurilor de proiecte aferente Programelor 2021-2027 şi informarea actorilor locali cu privire la oportunităţile de finanţare, va elabora analize trimestriale cu privire la gradul de depunere de propuneri de proiecte pe toate programele şi va propune măsuri de îmbunătăţire a ritmului de depunere, va analiza ritmul de implementare, va identifica şi va propune soluţii de eliminare a blocajelor în implementarea proiectelor.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene îndeplineşte rolul de coordonator naţional pentru implementarea Iniţiativei Valea Jiului, dezvoltată în contextul lansării de către Comisia Europeană, la 11 decembrie 2017, a Platformei pentru regiunile carbonifere în tranziţie, care are ca scop dezvoltarea proiectelor şi strategiilor pe termen lung, ca răspuns la provocările sociale şi de mediu cu care se confruntă aceste regiuni.

Investiţiile Teritoriale Integrate (ITI) reprezintă un instrument financiar introdus de Comisia Europeană (CE) în perioada de programare 2014 – 2020 pentru a stimula dezvoltarea teritorială integrată. În Acordul de Parteneriat 2021 – 2027 este prevăzută utilizarea investiţiilor teritoriale integrate pentru microregiunile Valea Jiului, Delta Dunării, Moţii – Ţara de Piatră şi Ţara Făgăraşului.

scroll to top