Închide

Carnea produsă în laborator, interzisă în România. Totul despre legea cărnii

Avatar
meat, lamb t-bone steak, hille

Fotografie de u_rt5bpvly pe Pixabay

Timp de citire: 2 minute

Printre altele, legea interzice comercializarea pe piaţa internă a cărnii sintetice obţinută în laborator din celulele de la animale. Iată, în detaliu, prevederile proiectului de Lege a cărnii: 

“Inscripţionarea informaţiilor obligatorii privind etichetarea cărnii şi a produselor procesate pe bază de came, precum şi a cerinţelor privind informarea explicită a cumpărătorului referitoare Ia conţinutul acestor produse se realizează în conformitate cu condiţiile prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.1337/2023 al Comisiei din 13 decembrie 2013 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.l 169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte indicarea ţării de origine sau a locului de provenienţă pentru carnea proaspătă, refrigerată sau congelată de animale din specia porcine, ovine, caprine şi de păsări de curte, în Regulamentul (CE) nr.l760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor de came de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.820/1997 al Consiliului, în Regulamentul (UE) nr.1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.922/72, (CEE) nr.234.79, (CE) nr.1037/2001 şi (CE) nr.1234/2004 ale Consiliului, în Regulamentul de punere în aplicare (UE)2018/775 al Comisiei din 28 mai 2018 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr.l 169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, în ceea ce priveşte normele de indicare a ţării de origine sau a locului de provenienţă a ingredientului primar al produselor alimentare, după caz”, se arată în proiectul citat de dcnews.ro.

“În sensul prezentei legi, prin sintagma ‘Produs românesc’ din carne se înţelege carnea şi produsele din came rezultate din carcasele provenite 100% din fermele din România. Este interzisă inscripţionarea pe eticheta cărnii şi a produselor din carne a sintagmei ‘Produs românesc’ dacă nu sunt respectate prevederile alin.(l)”, mai prevede proiectul de lege.

Interzicerea cărnii sintetice

“Produsele de carne comercializate pe piaţa internă vor cuprinde obligatoriu procentul de carne din compoziţie. Produsele din carne cu adaos de alte ingrediente se comercializează într-un spaţiu de prezentare şi vânzare bine delimitat, pe rafturi separate faţă de produsele din carne autentice şi cele prevăzute la art.3, cu informare explicită către cumpărători a conţinutului acestor produse.

Prevederile alin.(2) se aplică şi în cazul meniurilor şi reţetelor mâncărurilor de pizzerie, de fast-food şi al produselor culinare din alimentaţia publică la prepararea cărora s-au utilizat produse de bază cu adaos de ingrediente.

Meniurile unităţilor de alimentaţie publică vor menţiona toate produsele din came cu adaos de ingrediente în produsul de bază.

Orice neconformitate depistată de autorităţile competente de control este notificată direct operatorului economic sub a cărui denumire se comercializează produsul alimentar. Dacă operatoml nu are sediul în România, notificarea se face către importator sau distribuitorul produselor alimentare provenite din Uniunea Europeană şi din ţările terţe.

În cazul modificării informaţiilor de pe etichetă de către comerciant, acesta va fi sancţionat în conformitate cu legislaţia în vigoare”, prevede legea.

“Comercializarea cărnii sintetice obţinută în laborator din celulele de la animale este interzisă pe piaţa internă. Prevederile alin.(l) se aplică şi produselor culinare din alimentaţia publică la prepararea cărora s-a utilizat carnea sintetică”,

scrie în proiectul de lege.

scroll to top