Închide

Cât a plătit până acum RA-APPS pentru amenajarea vilei de protocol care s-ar pregăti pentru Iohannis?

Avatar
Vila Iohannis Recorder

Foto: recorder.ro

Timp de citire: 4 minute

RA-APPS a reacţionat joi în scandalul vilei de protocol din Aviatorilor, despre care jurnaliștii de la Recorder au spus că ar fi amenajată special pentru Klaus Iohannis. RA-APPS precizează că a început lucrări de amenajare la imobil fără să existe o solicitare privind atribuirea acestuia. Sumele plătite pentru lucrările executate până în prezent sunt în cuantum de 2.100.000 lei.

Pe de altă parte, RA-APPS neagă că planurile, simulările şi imaginile interioare vehiculate în spaţiul public, ar corespunde documentaţiei avizate.

”Urmare informaţiilor apărute în mass media, referitoare la imobilul aflat în administrarea Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, situat în B-dul Aviatorilor nr. 86, facem următoarele precizări menite să clarifice situaţia privind lucrările de ”reabilitare, modernizare şi refuncţionalizare imobil”: Planurile, simulările şi imaginile interioare vehiculate în spaţiul public, nu corespund documentaţiei avizate, fiind rezultatul unor simple speculaţii”, afirmă Regia.

Sumele plătite pentru lucrările executate până acum sunt în cuantum de 2.100.000 lei.

”Raportat la suma inclusă în contractul de execuţie lucrări, precizăm că aceasta reprezintă valoarea maximală a lucrărilor, plăţile aferente urmând a fi efectuate pentru lucrările real executate. Estimarea lucrărilor, înainte de semnarea contractului, a fost efectuată după trecerea în revistă a degradărilor vizibile, şi în baza costurilor lucrărilor de consolidare şi amenajări la construcţii de acelaşi tip şi realizate în aceeaşi perioadă”,

mai arată Regia în comunicat.

RA-APPS menţionează că imobilul a fost construit în perioada 1960-1965, înainte de existenţa unor norme generale de proiectare antiseismică, prezintă degradări majore şi sunt necesare lucrări ample de consolidare, prin introducerea de elemente structurale care dublează/întăresc structura existentă.

”Subliniem în acest context, faptul că Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ (R.A.-A.P.P.S.) are în administrare un patrimoniu vast, printre care şi clădiri istorice, considerate bijuterii arhitecturale, monumente istorice cu valoare de patrimoniu cultural, unele încadrate în clasa de risc seismic I sau II, situate în zone centrale ale Bucureştiului, pe care şi-a propus să le consolideze, identificând diferite surse de finanţare. În acest sens au fost iniţiate demersuri privind consolidarea şi eficientizarea energetică a unui număr de 7 clădiri aflate în administrarea sa, dintre care 4 monumente istorice, fiecare cu specificul propriu, urmând a se lua măsuri, progresiv, pentru realizarea intervenţiilor și la alte clădiri. Pentru aceste imobile a fost accesat Programul Naţional de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic, în prezent întocmindu-se documentaţia în vederea semnării contractelor de finanţare”, spune instituţia.

Potrivit RA-APPS, ”lucrarea ce urmează a fi executată la imobilul în discuţie face parte din strategia de consolidare şi conservare a patrimoniului statului, prin realizarea investiţiilor la imobilele emblematice/monumente istorice, şi este finanţată exclusiv din fondurile proprii ale R.A.-A.P.P.S, nefiind accesate fonduri bugetare”.

”Veniturile obţinute din activitatea regiei se utilizează, cu precădere, pentru realizarea investiţiilor la imobilele aflate în administrarea sa, precum şi în vederea asigurării cheltuielilor pentru întreţinerea şi administrarea întregului patrimoniu, astfel încât să se poată asigura fondurile necesare realizării acestor activităţi”,

se menţionează în comunicat.

Ce lucrări se fac la vila de protocol care s-ar pregăti pentru Iohannis?

Regia spune că principalele lucrări de restaurare ce se efectuează la imobil sunt conform Anexei 4 a Certificatului de Urbanism, document care impune o serie de condiţionări specifice, precum şi în acord cu legislaţia aplicabilă regimului juridic al imobilului:

”Recondiţionarea faţadelor principală, laterale şi parţial posterioară, precum şi cele ale construcţiilor anexe, placate cu plăcute ceramice. Termoizolarea interioară cu tencuieli termoizolante, care să păstreze caracteristicile fizice ale pereţilor iniţiali, având în vedere obligativitatea restaurării faţadelor. Înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie din lemn cu eficienţă energetică ridicată şi reintroducerea rulourilor exterioare. Înlocuirea tâmplăriei exterioare din inox cu tâmplarie din inox cu eficienţă energetică ridicată. Conservarea şi recondiţionarea zonelor cu elemente din piatră naturală, marmură de Alun şi travertin de Geoagiu, care provin din cariere ce nu se mai exploatează la această dată”,

specifică instituţia.

Potrivit RA-APPS, conform dispoziţiilor legale, pentru clădirile care se renovează aprofundat, consumul de energie trebuie acoperit în proporţie de minimum 30% cu energie din surse regenerabile.

”Pentru îndeplinirea acestor cerinţe s-a avut în vedere, din punct de vedere constructiv: reabilitarea termică a pereţilor exteriori, a tâmplăriei exterioare, termoizolarea acoperişului terasă etc. Din punct de vedere al instalaţilor şi echipamentelor s-a avut în vedere: refacerea în totalitate a traseelor de instalaţii termice, sanitare, electrice, curenţi tari şi slabi, a echipamentelor de încălzire şi de preparare a apei calde menajere, pentru a fi integrate în noile sistemele, respectiv panouri solare fotovoltaice, pompe de căldură, colectoare solare etc”,

menţionează comunicatul.

Cu privire la contractele de vânzare – cumpărare încheiate între R.A-A.P.P.S. şi Partidul Naţional Liberal (P.N.L.), RA-APPS spune că PNL a beneficiat de prevederile Legii nr. 90/2003 – privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului, a unităţilor administrativ teritoriale sau a regiilor autonome, destinate sediilor partidelor politice.

Potrivit prevederilor art.12^2 din H.G. nr. 927/2003 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003, sumele obţinute din vânzarea imobilelor având destinaţia de sedii ale partidelor politice, se virează integral la bugetul de stat. În consecinţă, R.A. –A.P.P.S. nu reţine nicio sumă din aceste încasări, mai afirmă Regia.

Administraţia Prezidenţială a transmis că nu există nicio solicitare din partea preşedintelui Klaus Iohannis pentru atribuirea unei locuinţe de protocol şi a unui spaţiu pentru organizarea cabinetului de lucru, ambele cu destinaţia de reşedinţă, după încetarea mandatului.

Reacția Administrației Prezidențiale

„Nu există nicio solicitare din partea preşedintelui României, Klaus Iohannis, sau a Administraţiei Prezidenţiale pentru atribuirea unei locuinţe de protocol şi a unui spaţiu pentru organizarea cabinetului de lucru, ambele cu destinaţia de reşedinţă, după încetarea mandatului de preşedinte al României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român, cu modificările şi completările ulterioare”,

a transmis Administraţia Prezidenţială, la solicitarea Agerpres.

O investigație Recorder susține că Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA APPS) investeşte în mod netransparent aproximativ 7 milioane de euro (chiar 9 milioane de euro după sursele G4Media), bani publici, în transformarea unui fost sediu de partid din Bucureşti într-o reşedinţă de protocol. Potrivit jurnaliștilor,  toate indiciile duc către un singur nume atunci când vine vorba de beneficiarul acestei renovări, actualul președinte Klaus Iohannis.

scroll to top