Închide

Ce impozite plătești dacă închiriezi apartamente sau camere, inclusiv în scop turistic?

Avatar
Inchiriere

Foto: ziarulunirea.ro

Timp de citire: 3 minute

Banii obținuți din închirierea locuințelor proprietate personală în scop turistic și nu numai sunt considerați venituri și trebuie obligatoriu declarați, fiind purtători de taxe. Ghidul ANAF pe 2022 arată modalitățile prin care veniturile din chirii se declară și se taxează. 

Lucrurile trebuie separate însă în funcția de natura bunurilor și scopul închirierii.

Veniturile din închirierea de bunuri mobile și imobile din patrimoniul personal

La stabilirea venitului brut anual din cedarea în folosință a bunurilor, pe lângă sumele ce reprezintă chiria în bani, reprezintă venit brut și valoarea investițiilor la bunurile mobile și imobile făcute de chiriași. Prin urmare, proprietarul imobilului are obligația de a declara valoarea investiției, în declarația privind venitul realizat.

Pentru stabilirea venitului net anual din cedarea folosinței bunurilor se utilizează următoarele regimuri fiscale:

  • regim de impozitare pe baza cotelor forfetare (se aplică în toate cazurile, dacă până la sfârșitul anului anterior se aflau în derulare un număr de până la cinci contracte de închiriere);
  • regim de impozitare în sistem real (se aplică în cazul depășirii numărului de cinci camere de închiriat);
  • regim de impozitare pe baza normelor de venit (se aplică în cazul închirierii în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate privată).

În ceea ce privește impozitul anual, acesta se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net stabilit, conform dcnews.ro.

Veniturile din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate privată

Ghidul ANAF precizează că pentru acest tip de închiriere nu este necesară obținerea unei autorizații de funcționare în domeniul turismului. Astfel, în cazul închirierii unui număr de până la cinci camere, pentru plata contribuțiilor la stat se vor aplica regulile privind stabilirea normelor anuale de venit.

De cealaltă parte, în cazul depășirii unui număr de cinci camere închiriate, venitul net anual se va calcula pe baza normei anuale de venit pentru anul fiscal curent, iar în anul următor, venitul net se va calcula în sistem real.

Persoanele care realizează venituri din închirierea a peste cinci camere în scop turistic au obligația de a depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Impozitul anual datorat se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual determinat în sistem real.

Cine datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)?

Cei care realizează venituri din cedarea bunurilor în chirie datorează CASS dacă valoarea cumulată este egală cu 12 salarii minime brute pe țară. În plafonul anual se încadrează, pe lângă veniturile realizate din închiriere, și venituri nete realizate din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, asocierea cu o persoană juridică, activități agricole, silvicultură, piscicultură, investiții și alte surse.

Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate este de 10%.

Depunerea Declarației unice pe venit și contribuțiile sociale datorate 

Persoanele care obțin venituri în sistem real din chirii, precum și cei care obțin bani din închirierea în scop turistic, trebuie să depună o Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formularul 212), iar nedepunerea acesteia se sancționează cu sume între 50 și 500 de lei.

Versiunea declarației unice valabilă în 2022 a fost oficializată azi de ANAF, după ce a fost adaptată cu mici ajustări.

Declarația poate fi depusă, împreună cu anexele completate, fie prin mijloace electronice de transmitere de la distanță, cum ar fi serviciul „Spațiul privat virtual” sau site-ul e-guvernare.ro, fie în format hârtie, direct de la registratura organului fiscal sau prin poștă.

Termenul de plată al impozitului pe venit este de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor, iar acesta poate fi plătit prin virament bancar; în numerar în conturile deschise la Trezoreria Statului; prin mandat poștal; online, prin intermediul platformei „Ghiseul.ro” sau cu cardul la casieriile Trezoreriei Statului.

scroll to top