Închide

De când se pot depune cereri de finanţare pentru staţiile de încărcare vehicule electrice?

Avatar
car, electric car, hybrid car

Fotografie de Joenomias pe Pixabay

Timp de citire: 2 minute

Instituţiile publice şi unităţile administrativ-teritoriale care doresc participarea în cadrul Programului “Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi” îşi pot crea, de miercuri, conturile de utilizator în aplicaţia informatică pusă la dispoziţie pe site-ul Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), potrivit unui comunicat al instituției.

Astfel, începând cu data de 13 decembrie 2021, ora 10:00, solicitanţii pot depune cererile de finanţare, împreună cu documentaţia aferentă, în aplicaţia informatică prin intermediul conturilor de utilizator create.

Conturile create şi utilizate pentru înscrierea în cadrul Programului Eficienţă Energetică în clădirile publice şi în cadrul Programului Iluminat Public rămân valabile şi pot fi accesate pentru depunerea cererilor de finanţare în cadrul Programului Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi.

Potrivit sursei citate, bugetul alocat sesiunii de finanţare este de 500 milioane lei.

Programul se adresează instituţiilor publice şi unităţilor administrativ-teritoriale organizate la nivel de municipiu, oraş, comună şi judeţ, municipiului Bucureşti şi subdiviziunilor sale, instituţiilor publice/UAT-urilor localizate în staţiuni turistice de interes naţional şi de interes local şi zonelor metropolitane ale municipiilor reşedinţă de judeţ/municipiului Bucureşti care pot beneficia de fonduri pentru îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice.

Finanţarea în cadrul programului se acordă în procent de 100% din cheltuielile eligibile, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi. Suma maximă finanţată pentru instalarea unei staţii de reîncărcare este de 190.000 lei, valoare ce reprezintă 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

AFM precizează că finanţarea se acordă pentru fiecare categorie de solicitant.

Astfel, pentru instituţia publică finanţarea este de maximum 800.000 lei, pentru UAT – municipiul Bucureşti maximum 8 milioane de lei iar pentru o subdiviziune a municipiului Bucureşti tot cel mult 8 milioane de lei.

De asemenea, pentru UAT – municipiu de rang I – suma finanţată prin AFM este de maximum 4 milioane de lei, UAT – municipiu de rang II – maximum 3 milioane de lei, UAT – oraş – maximum 2 milioane de lei, UAT – comună – un milion de lei, iar UAT – judeţ – maximum 4 milioane de lei.

Potrivit AFM, instituţia publică/UAT localizată în staţiuni turistice de interes naţional poate primi o finanţare de maximum 3 milioane de lei, instituţie publică/UAT localizată în staţiuni turistice de interes local, cel mult 2 milioane de lei, iar zona metropolitană (definită sau constituită) a municipiilor reşedinţă de judeţ/municipiului Bucureşti, maximum 2 milioane de lei.

Înscrierile în aplicaţie se realizează în limita a 150% din bugetul alocat Programului.

scroll to top