Închide

Lege promulgată: Învățământul special privat va putea fi finanțat de la bugetul de stat

Avatar
Crayons beside child coloring

Fotografie de Aaron Burden pe Unsplash

Timp de citire: 3 minute

În actuala lege a Educației Naționale nr.1/2011 nu exista decât noțiunea de învățământ special, nu se făcea vreo diferențiere între stat sau privat. Printr-un amendament adus legii, care a fost votat de Parlament, se introduce și învățământul special privat și se reglementează finanțarea acestuia. Legea se aplică în 3 zile după publicarea în Monitorul Oficial. Șeful statului a promulgat proiectul de lege care modifică Legea Educației nr.1/2011, care prevede înființarea și finanțarea unităţilor de învăţământ special private, informează Edupedu.ro.

La articolul 110, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4) şi (5), cu următorul cuprins:

(4) Finanţarea unităţilor de învăţământ special particulare autorizate provizoriu sau acreditate, a claselor de învăţământ special particular, a elevilor din învăţământul special particular şi a liceelor speciale particulare se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial.

Consiliile judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti asigură finanţarea cheltuielilor salariale pentru cadrele didactice, didactice auxiliare şi nedidactice încadrate în unităţile de învăţământ special particulare şi la clasele de învăţământ special particular în limitele cuantumului salarial al personalului angajat în unităţile de învăţământ special de stat şi în limitele de normare prevăzute de legislaţia în vigoare.”

Actuala lege nu făcea referire explicită la finanțarea învățământului de stat sau special:

Art. 110 “Finanțarea unităților de învățământ special, a claselor de învățământ special, a elevilor din învățământul special, a liceelor speciale și a CJRAE/CMBRAE se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor județene și ale sectoarelor municipiului București, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial.”

În expunerea de motive, senatorul Ștefan Pălărie explică motivul pentru care a propus introducerea acestui amendament în lege.

“CNCD a stabilit prin Hotărârea 4/11.01.2017 că neacordarea finanțării pentru învățământul special particular constituie discriminare. Prin sentința civilă definitivă nr. 240/2018, nr. dosar 6483/108/2017 a Tribunalului Arad s-a dispus acordarea finanțării pentru o unitate de învățământ special particulară pentru anul 2017.

Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au dat undă verde adoptării proiectului, cu observația că și pentru învățământul confesional ar trebui procedat la fel.

Sunt 60 de elevi înscriși în prezent în învățământul special privat, iar impactul bugetar estimat ar fi de 2 milioane de lei pe an, mai spune senatorul Ștefan Pălărie în expunerea de motive.

Informații de context

Școlile din România primesc finanțare de la nivel central în baza unui cost standard pe elev. Acesta este decis în fiecare an prin hotărâre de guvern.

În februarie 2022, guvernul a aprobat majorarea costurilor standard per antepreşcolar/ preşcolar/ elev pentru anul 2022, valoarea coeficientului 1 pentru cheltuielile salariale ajungând la 6.386 lei, iar cel pentru cheltuielile materiale la 485 lei, după cum a anunțat atunci purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru.

Potrivit Hotărârii referitoare la costul standard per elev pentru anul 2022, costul standard pentru elevii din învățământul integrat sunt următoarele:

Învățământ primar integrat:

  • 8.283 lei pentru urban și rural (standard de cost per elev cu cerințe educaționale speciale)
  • 9.692 pentru urban și rural (standard de cost per elev cu cerințe educaționale speciale pentru învățământul din limbile minorităților naționale)

Învățământ gimnazial integrat:

  • 10.857 pentru urban și rural (standard de cost per elev cu cerințe educaționale speciale)
  • 12.410 pentru urban și rural (standard de cost per elev cu cerințe educaționale speciale pentru învățământul din limbile minorităților naționale)

Învățământ liceal integrat:

  • 10.857 pentru urban și rural (standard de cost per elev cu cerințe educaționale speciale)
  • 12.410 pentru urban și rural (standard de cost per elev cu cerințe educaționale speciale pentru învățământul din limbile minorităților naționale)

„Standardele de cost se aplică numai cu cerințe educative speciale integrați individual în clasele/grupele unităților de învățământ de masă, care urmează curriculumul acestora”,

prevede hotărârea amintită anterior.

scroll to top