Închide

MAXIMA: Tehnologie și Colaborare pentru Mobilitatea Electrică în cadrul UTCN

Avatar
Maxima Header
Timp de citire: 2 minute

În perioada 20-21 februarie 2024, Departamentul de Maşini şi Acţionări Electrice al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca găzduieşte în calitate de partener, a treia întâlnire de management a proiectului Modular AXIal flux Motor for Automotive – MAXIMA, finanţat prin programul Orizont Europa al Comisiei Europene. Proiectul a demarat în 1 februarie 2023 şi intră în al doilea an de implementare, fiind finanţat cu un budget total de 5 484 542.25 Euro.

Obiectivul principal al MAXIMA este să proiecteze și să dezvolte un concept modular, cu performanțe îmbunătățite şi impact redus asupra mediului, respectând principiile economiei circulare, pentru o maşină sincronă cu magneţi permanenţi şi flux axial pentru propulsia vehiculelor electrice, care să acopere gamă de puteri între 50 şi 120 kW. Pentru îmbunătăţirea performanţelor se va apela la o proiectare optimală multifizică, cu un accent deosebit pe dezvoltarea de concepte noi pentru managementul de energie. Un Geamăn Digital (Digital Twin), ca replică digitală a maşinii electrice, va fi dezvoltat în vederea implementării şi testării unor strategii optime de control. Pentru reducerea costurilor, în paralel cu proiectarea maşinii electrice se va proceda la proiectarea procesului de fabricaţie, optimizat pentru producţia de masa, luând în considerare un concept de proiectare modular şi adaptat paradigmei de proiectare pentru dezasamblare (Design for Disassembly) şi strategiilor de abordat în faza de sfârşit al vieţii (End of Life). Întregul proces va fi supus Evaluării ciclului de viaţă (Life Cycle Assessment) pentru a reduce impactul asupra mediului.

 Maxima

Consorțiul  este compus din 11 parteneri din 6 state membre europene (Franța, Spania, Belgia, România, Suedia și Germania). Echipa MAXIMA nu este doar diversă din punct de vedere geografic prin implicarea țărilor din Europa de Est şi de Vest, Scandinavia și sudul Europei, dar este și un grup multidisciplinar puternic. Acest grup acoperă întregul lanț valoric al cercetării și dezvoltării industriale și implică 4 universităţi, 1 IMM, 5 companii și 1 organizație non-profit care aduce cu sine o importantă expertiză în practicile Open Science. Toți beneficiază de o experiență solidă în proiecte de cercetare-dezvoltare, în special în domeniul tehnologiilor pentru mobilitate electrică.

Pentru UTCN, acest proiect reprezintă o continuare a activităţii de cercetare şi susţine poziţia colectivului de Sisteme Electromecanice din cadrul Departamentului de Maşini şi Acţionări Electrice ca important grup de cercetare-dezvoltare în domeniul tehnologiilor pentru mobilitate electrică. De-a lungul a 10 ani, acest colectiv a derulat proiecte de cercetare-dezvoltare, cu finanţare europeană (prin programele cadru) şi naţionale (prin UEFISCDI şi ANCS) în calitate de coordinator (5 europene, 8 naţionale) sau partener care răspund provocărilor societale din zona de impact “Către o mobilitate neutră și rezilientă din punct de vedere climatic și prietenoasă cu mediul “, aşa cum este definită în Agenda Strategică de Cercetare.

Rezultatele acestor activităţi de cercetare-dezvoltare se regăsesc în lucrările ştiinţifice publicate, în numărul de modele experimentale şi prototipuri, precum şi în tehnicile şi uneltele de proiectare/modelare/analiză/testare  dezvoltate în colaborare cu parteneri industriali naţionali şi europeni. Un important rezultat al acestor proiecte îl constituie şi pregătirea tinerilor cercetători (studenţi masteranzi şi doctoranzi) pentru integrarea lor in mediul industrial după absolvire, aspect reflectat de numărul mare de absolvenţi ai programului de master şi al celui de studii doctorale coordonate la nivelul colectivului de cercetare şi al departamentului care au fost recrutaţi de companii care lucrează în domeniul tehnologiilor pentru mobilitate electrică.

scroll to top