Închide

Recesiunea mai așteaptă. PIB-ul României a crescut fragil, dar suntem pe plus

Avatar
bani cash numerar copyright autor www.AFACERI.news

Copyright foto: contactați www.AFACERI.news

Timp de citire: 3 minute

Produsul Intern Brut al României – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul II 2023 a fost de 395,152 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,9% faţă de trimestrul I 2023 şi cu 2,7% faţă de trimestrul II 2022 deşi în termeni nominali s-a înregistrat o uşoară scădere faţă de trimestrul precedent, arată datele provizorii (1) publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

”Produsul Intern Brut în trimestrul II 2023 comparativ cu trimestrul I 2023 a fost în termeni reali mai mare cu 0,9%. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2022, Produsul Intern Brut a înregistrat, în trimestrul II 2023, o creştere cu 1,1% pe seria brută şi de 2,7% pe seria ajustată sezonier. În semestrul I 2023, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2022, cu 1,7%, pe seria brută şi cu 2,8% pe seria ajustată sezonier. Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s-a modificat semnificativ, ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul II 2023, faţă de varianta „semnal” publicată în comunicatul de presă nr. 202 din 16 august 2023”, arată datele INS.

Seria ajustată sezonier

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul II 2023 a fost de 395,152 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,9% faţă de trimestrul I 2023 şi cu 2,7% faţă de trimestrul II 2022 deşi în termeni nominali, s-a înregistrat o uşoară scădere faţă de trimestrul precedent.

Produsul intern brut estimat pentru semestrul I 2023 a fost de 790,411 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 2,8% faţă de semestrul I 2022.

Serie brută

Produsul Intern Brut – serie brută – estimat pentru trimestrul II 2023 a fost de 371,466 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,1% faţă de trimestrul II 2022.

Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2023 a fost de 690,023 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,7% faţă de semestrul I 2022.

Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea Produsului Intern Brut

La creşterea PIB, în semestrul I 2023 faţă de semestrul I 2022, au avut contribuţii pozitive următoarele activităţi economice:

  • Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+0,5%), cu o pondere de 21,3% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 2,2%;
  • Informaţiile şi comunicaţiile (+0,4%), cu o pondere de 7,5% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 5,8%;
  • Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+0,4%), cu o pondere de 7% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 5,4%;
  • Construcţiile (+0,3%) cu o pondere de 4,1% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 6,8%;
  • Tranzacţiile imobiliare (+0,2%) cu o pondere de 7,4% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 2,8%;
  • Activităţi de spectacole, culturale şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii (+0,2%) cu o pondere de 3,3% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 6,7%;
  • Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (+0,1%) cu o pondere de 13,3% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 1,1%.

O contribuţie negativă la creşterea PIB a înregistrat-o industria (-0,7%), cu o pondere de 21,6% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate a scăzut cu -3,3%.

Impozitele nete pe produs, cu o pondere de 9,8% la formarea PIB, au contribuit cu +0,3% la creşterea PIB, volumul lor majorându-se cu 3,2%.

Categorii de utilizări

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal: – cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 3,9%, contribuind cu +2,5% la creşterea PIB; – formării brute de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 11,2%, contribuind cu +2,5% la creşterea PIB.

De asemenea, o contribuţie pozitivă la creşterea PIB a avut-o exportul net (+1%), consecinţă a creşterii cu 0,3% a volumului exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o diminuare a volumului importurilor de bunuri şi servicii, cu 1,7%.

Revizuiri

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s-a modificat pentru trimestrul II 2023 varianta provizorie (1) faţă de varianta „semnal” publicată în comunicatul de presă nr. 202 din 16 august 2023.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu recomandările europeane.

scroll to top