Închide

Șapte noi ocupații au apărut în nomenclatorul COR, începând din această lună. Care sunt acestea?

Avatar
collector, documents, office

Fotografie de Angelo_Giordano pe Pixabay

Timp de citire: 2 minute

O nouă schimbare a Clasificarării Ocupaţiilor din România (COR) a fost pusă în practică în această lună, prin introducerea a şapte noi ocupaţii conform Ordinului comun al Ministerului Muncii şi al Institutului Naţional de Statistică nr. 573/180/2024.

Cele şapte noi ocupaţii sunt:

 • ataşat pentru muncă şi afaceri sociale, cod COR – 242239;
 • farmacist primar, cod COR -226205;
 • inginer transporturi rutiere de mărfuri, cod COR – 214144;
 • inginer transporturi rutiere de persoane, cod COR – 214145;
 • manager de cost pentru dezvoltarea proiectului, cod COR – 242122;
 • programator grafic de execuţie pentru realizarea proiectului, cod COR -432206;
 • tehnician mecatronist, cod COR – 311540.

Pe scurt, despre fiecare:

Farmacist primar (cod 226205) – are ca principale atribuții:

 • primirea rețetelor de medicamente de la medici și alți profesioniști din domeniul sănătății,
 • verificarea istoricului medicației pacienților,
 • asigurarea dozării, a metodelor de administrare adecvate și a compatibilității medicamentelor înainte de eliberare;
 • furnizarea de informații și consiliere prescriptorilor și clienților cu privire la interacțiunile medicamentoase, incompatibilități și contraindicații, efecte secundare, dozare și depozitare adecvată a medicamentelor;
 • coordonează și supraveghează activitatea farmaciștilor, inclusiv a celor specialiști.

Pentru practicarea acestei ocupații sunt necesare studii superioare.

Inginer transporturi rutiere de mărfuri (cod 214144) – are ca principale atribuții:

 • analizează cererea de transport și planifică, cu ajutorul aplicațiilor geo-informaționale, transporturile rutiere de mărfuri;
 • stabilește și supraveghează respectarea condițiilor de transport rutier pentru mărfurile perisabile, refrigerate și congelate și urmărește trasabilitatea mărfurilor;
 • utilizează metode sistematice și aplicatii informatice de colectare, analiză și sinteză a informațiilor pentru evaluarea calității serviciilor de transport rutier de mărfuri și propune bune practici pentru îmbunătățirea acestora.

Pentru practicarea acestei ocupații sunt necesare studii superioare.

Inginer transporturi rutiere de persoane (cod 214145) – are ca principale atribuții:

 • coordonează operațiunile de alocare a capacităților de transport pentru transferul sau preluarea călătorilor în situații deosebite;
 • întocmeste documentațiile necesare pentru obținerea licențelor și avizelor necesare derulării operațiunilor de transport persoane.

Pentru practicarea acestei ocupații sunt necesare studii superioare.

Manager de cost pentru dezvoltarea proiectului (cod 242122) – are ca principale atribuții:

 • planificarea managementului costurilor proiectului;
 • controlul/monitorizarea costurilor proiectului;
 • evaluarea riscurilor legate de costurile proiectului, pentru identificarea incertitudinilor potențiale.

Pentru practicarea acestei ocupații sunt necesare studii superioare.

Programator grafic de execuție pentru realizarea proiectului (cod 432206) – are ca principale atribuții:

 • realizarea programelor graficelor de execuție, monitorizarea și controlul și elaborarea de rapoarte privind graficul de execuție al proiectului.

Pentru practicarea acestei ocupații sunt necesare studii liceale și certificat de calificare.

Tehnician mecatronist (cod 311540) – are ca principale atribuții:

 • diagnoza și remedierea defecțiunilor mecanice, electrice și electronice în echipamentele și sistemele mecatronice;
 • proiectarea și dezvoltarea soluțiilor mecatronice;
 • supravegherea actualizărilor și a noilor tehnologii.

Pentru practicarea acestei ocupații sunt necesare studii liceale și certificat de calificare, după caz.

Atașat pentru muncă și afaceri sociale (cod 242239) – ocupatie prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 23/2022, privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările și completările ulterioare.

scroll to top