Închide
Termeni și condiții
Bine ați venit! Vă mulțumim pentru utilizarea Afaceri.news (denumită în continuare „Platforma” și/sau „Aplicația”). Noțiunile de Afaceri.news și/sau Platformă și/sau Aplicație includ website-ul www.afaceri.news și aplicația mobilă (iOS, Android). Utilizarea Afaceri.news este supusă unui Contract de Utilizare încheiat între dumneavoastră pe de o parte, și S.C. NORDOLIFE DESIGN S.R.L.  (denumite în continuare „Compania”, „Noi”), pe de altă parte.
Contractul de Utilizare este valabil din momentul începerii utilizării Afaceri.news. Continuarea utilizării Platformei reprezintă confirmarea faptului că sunteți de acord cu termenele și condițiile de mai jos. În situația în care nu sunteți de acord cu aceste Termene și Condiții (denumite în continuare “Condițiile”), trebuie să opriți utilizarea Platformei, Contractul de Utilizare încetând.
Termenele și condițiile se aplică pentru întreaga durată de utilizare, durata reînoindu-se cu fiecare accesare, respectiv utilizare a Afaceri.news. În plus, în situația nerespectării Condițiilor, putem în orice moment să suspendăm sau să oprim accesul la serviciilor noastre.
Condițiile stabilesc utilizarea serviciilor noastre referitoare la conținutul nostru și ce puteți face cu acesta (cu titlul de exemplu, dar fara a ne limita la partajare, copierea adreselor articolelor, a conținutului știrilor etc.), drepturile noastre și obligațiile dumneavoastră.
Condițiile trebuie citite la fiecare utilizare și verificate pentru actualizări, ultima versiune fiind cea care se aplică întotdeauna (de obicei, vom face actualizări atunci când vom lansa un nou serviciu sau o nouă funcționalitate sau când schimbăm modul în care furnizăm un serviciu sau trebuie să ne conformăm unei noi cerințe legale).
1. Utilizarea Afaceri.news
1.1 Pentru a beneficia de funcționalitățile Afaceri.news, utilizatorii au nevoie de un calculator personal (PC, Mac sau laptop), o conexiune stabilă la internet și de un browser web instalat (de exemplu, Mozzila Firefox, Safari, Chrome) prin intermediul căruia vor putea accesa adresa www.afaceri.news. Alternativ, utilizatorii pot utiliza Afaceri.news prin instalarea aplicației de mobil, aplicație disponibilă în App Store și Play Store. Pentru claritate, utilizarea serviciilor de accesare Afaceri.news, cum ar fi serviciile de internet fix, mobil sau mobil roaming, serviciile de acces la calculatoare sau dispozitive mobile legate la internet nu sunt furnizate de Companie și pot presupune încheierea de contracte cu furnizorii acestora precum și plata anumitor tarife către respectivii furnizori.
1.2 Afaceri.news poate fi utilizat în vederea obținerii de informații noi și știri din diverse domenii de interes, din țară sau din afara țării.
1.3 Pe Afaceri.news veți putea citi și/sau vizualiza știri din diverse domenii, cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la: politică, economie, justiție, cultură, sănătate, știri sau informații externe, sport și IT.
2.Limitări și Disponibilitate
2.1 Sunteți de acord cu utilizarea Afaceri.news doar pentru scopul stabilit și permis de Contractul de Utilizare și numai în măsura permisă de lege.
2.2 Depășirea oricărei limite aplicabile sau rezonabile de transfer (trafic) este interzisă și vă poate împiedica să utilizați Platforma, respectiv să accesați conținut nou care a generat un trafic excesiv. Dacă utilizarea amenință în mod intenționat sau neintenționat capacitatea Companiei de a furniza Afaceri.news, acestea vor avea dreptul să ia toate măsurile rezonabile pentru a proteja serviciul, ceea ce poate include suspendarea accesului.
2.3 Compania nu garanteaza că Afaceri.news sau parte din aceasta este adecvată sau disponibilă pentru a fi utilizată într-o anumită locație. În măsura în care alegeți să accesați și să utilizați Platforma, o veți face din proprie inițiativă și sunteți responsabil de respectarea legilor aplicabile.
2.4 Compania nu garantează că utilizarea serviciului va fi neîntreruptă sau fără erori și sunteți de acord că la anumite intervale de timp serviciul poate fi suspendat pentru perioade nedefinite de timp, conform Condițiilor.
2.5 În plus, înțelegeți și declarați că Afaceri.news este furnizat “ca atare” și “așa cum este disponibil”. Compania, angajații și afiliații săi își declină în mod expres orice garanții referitoare la utilizarea Platformei, inclusiv garanții referitoare la (i) satisfacerea de către Platformă a cerințelor dumneavoastră; (ii) funcționarea neîntreruptă și fără erori a Platformei; (iii) corectitudinea și fiabilitatea informațiilor.
2.6 În limita maximă permisă de lege, Compania exclude orice răspundere contractuală sau delictuală față de utilizatori sau alte persoane, pentru prejudicii morale sau patrimoniale, directe sau indirecte, prevăzute în prezentul contract de utilizare sau previzibile la momentul încheierii acestuia, fie că sunt efective la momentul producerii lor sau provin din beneficii nerealizate, născute din utilizarea sau lipsa posibilității de utilizare de către dumneavoastră a Platformei, provenite din vina Companiei (neglijență, imprudență), indiferent dacă Compania a fost avertizată sau a constatat singură posibilitatea producerii unor asemenea prejudicii.
2.7 Compania nu exclude răspunderea pentru situații în care, ca urmare a unor dispoziţii legale imperative, aceasta nu poate fi exclusă contractual.
3. Conținutul Afaceri.news
3.1 Prin noțiunea de conținut înțelegem, cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la: emisiuni TV sau Radio, flux video (Afaceri.news Live), texte, materiale audio, materiale video, imagini, însemne, mărci și logo-uri, programe de calculator, baze de date, coduri sursă și meta-date sau alte asemenea, puse la dispoziția utilizatorilor de către Noi. Uneori, poate include și conținut care este deținut sau controlat de către terți și pentru care avem permisiunea de a vi-l pune la dispoziție.
3.2 Utilizatorii declară și înțeleg că prin utilizarea Platformei și accesarea știrilor și/sau informațiilor, există posibilitatea să întălnească un conținut care îi poate afecta emoțional sau pe care îl pot considera inadecvat sau nepotrivit preferințelor și/sau convingerilor acestora. Compania nu controlează și nu răspunde pentru conținut, știrile și informațiile găzduite nu reprezintă opinia jurnaliștilor, angajaților și/sau Companiei și sunt prezentate din punct de vedere obiectiv și informativ. Compania va depune toate eforturile rezonabile de a găzdui păreri, evaluări, comentarii și analize cât mai diverse în efortul de a mulțumi cât mai mulți utilizatori în funcție de preferințele acestora.
3.3 Suplimentar, Afaceri.news poate include și conținut care nu este adecvat pentru publicul tânăr. În situația în care permiteți unui copil să vă folosească dispozitivele pentru a accesa Afaceri.news, sunteți singurul responsabil pentru a decide dacă un astfel de conținut este sau nu potrivit pentru a fi vizualizat de către un copil.
4. Conținutul Utilizatorilor
4.1 Utilizatorii au oportunitatea de a contribui și a participa la programele/editorialele/emisiunile noastre prin, cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la apeluri, mesaje de tip SMS, comentarii și mesaje prin intermediul platformelor de socializare.
4.2 Prin transmiterea conținutului ne acordați o licență neexclusivă, pentru întreagă durată de protecție, de a utiliza și partaja în orice modalitate și în orice mediu (inclusiv Radio,TV și on-line), în întreaga lume, și fără nicio altă responsabilitate față de dumneavoastră.
4.3 În situația în care o să folosim conținutul dumneavoastră, avem, de asemenea, dreptul de a-l modifica sau edita în funcție de formatul zilnic agreat de conducerea postului conform strategiei editoriale. În plus, pe lângă utilizarea conținutului, veți fi citat și ca sursă a acestuia (prenume, nume etc).
5. Partajarea Conținutului
5.1 Anumite articole/texte/materiale oferă posibilitatea utilizatorilor de a le partaja prin intermediul Facebook, Twitter, Linkedin sau prin copierea link-ului (adresei).
5.2 Când utilizați conținutul nostru nu trebuie să:
·         copiați, republicați, editați, alterați, adăugați conținut într-o altă modalitate față de cele permise;
·         monetizați conținutul prin perceperea unei taxe de la alți utilizatori și/sau să utilizați conținutul pentru a genera venituri din publicitate;
·         utilizați conținutul într-un mod care ar putea induce în eroare alți utilizatori sau într-un mod care ar putea provoca pagube sau prejudicii Afaceri.news;
·         îl partajați pe domenii, pagini, aplicații sau platforme care conțin material pornografic, violent sau care încurajează un comportament anti-social, texte sau imagini jignitoare, sau care pot aduce atingere originii rasiale, orientării religioase, genului, vârstei sau orientării sexuale.
6. Drepturile de autor
6.1 Utilizatorii declară și înțeleg că toate drepturile de autor și drepturile conexe drepturilor de autor, cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la drepturile de autor referitoare la programele de calculator, drepturile de autor referitoare la bazele de date, interfață grafică, imaginile, textele, însemnele și mărcile aparțin Companiei indiferent de teritoriu. În plus, utilizatorul declară și înțelege că nu va folosi informațiile și materialele protejate de astfel de drepturi decât în scopul utilizării Platformei și conform condițiilor din prezentul Contract de Utilizare.
6.2 Utilizarea Platformei, cu excepția utilizării pentru care aceasta a fost creată, este strict interzisă și încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale Companiei. Utilizarea în alte scopuri poate atrage răspunderea utilizatorilor conform Legii Nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.
7. Încălcări ale Drepturilor de Autor
7.1 În situația în care considerați că pe Afaceri.news există conținut care vă încalcă drepturile de autor, vă rugăm să ne anunțați utilizând formularul de contact.
7.2 Când ne notificați o încălcare a drepturilor de autor, va trebui să: (a) furnizați datele dumneavoastră de contact; (b) evidențiați/furnizați detaliile referitoare la conținutul care vă încalcă drepturile de autor; (c) demonstrați că dețineți drepturile de autor asupra conținutului respectiv și că publicarea acestuia nu a fost autorizată de către dumneavoastră.
7.3 După primirea notificării vom analiza dacă conținutul încalcă drepturile de autor și dacă acesta trebuie eliminat.
8. Link-uri Aplicații/Platforme Terțe
8.1 Uneori putem utiliza/afișa/furniza link-uri către aplicații/platforme/website-uri exploatate de către terți. Nu suntem responsabili pentru modalitatea în care dumneavoatră le utilizați. Aceste aplicații/platforme/website-uri pot avea propriile condiții și politici de utilizare pe care aveți obligația să le citiți și analizați. În plus, nu garantăm și nu răspundem pentru nicio aplicație/platformă/website pentru care furnizăm link-uri prin intermediul Afaceri.news.
8.2 Uneori, aplicații/platforme/website-uri terțe pot oferi link-uri către conținutul Afaceri.news. Acest lucru nu înseamnă că avem o legătură cu website-ul respectiv sau că trebuie să prezumați asocierea sau afilierea Afaceri.news la/cu acele aplicații/platforme/website-uri, în special acolo unde existența acestei relații nu a fost confirmată de către noi.
8.3 În situația în care accesați/vizualizați Afaceri.news prin intermediul unei rețele de socializare (spre exemplu, accesați/vizualizați un articol partajat prin intermediul unei platforme de socializare), aceste Condiții vor fi în continuare valabile, iar în plus, se pot aplica și condițiile de utilizare proprii platformei prin care accesați/vizualizați conținutul (condiții de utilizare, politici privind confidențialitatea, inclusiv politici referitoare la cookie-uri)
9. Protecția antiphishing
9.1 Compania nu transmit prin e-mail sau SMS mesaje de tip alertă, de verificare, de solicitare informații sau mesaje care conțin programe, aplicații sau redirecționări către diferite website-uri prin care le sunt cerute abonaților date cu caracter personal sau orice alte informații despre aceștia.
9.2 Mesaje de acest tip provin de la adrese de e-mail inexistente sau contrafăcute în vederea obținerii în mod fraudulos de informații confidențiale. În scopul prevenerii unor posibile fraude, vă rugăm să nu urmați și să nu dați curs solicitărilor conținute de acest tip de mesaje. În cazurile în care primiți astfel de mesaje, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa info@afaceri.news.
9.3 În vederea utilizării în mod corect și sigur a Platformei, vă rugăm să respectați următoarele reguli:
(i) să nu răspundeți la nicio solicitare privind comunicarea de date cu caracter personal (prenume, nume, adresă, număr telefon etc);
(ii) Compania nu va colecta prin e-mail sau SMS date cu caracter personal sau informații confidențiale despre utilizatori;
10. Despăgubiri
10.1 Prin acceptarea Condițiilor înțelegeți și declarați că veți despăgubi Compania de orice prejudiciu direct sau indirect, efectiv sau provenit din foloase nerealizate, inclusiv pierderi de imagine sau de venituri, cauzate prin încălcarea obligațiilor din prezentul contract de către dumneavoastră sau de către persoanele care au acces la Platformă prin intermediul terminalului dumneavoastră (PC, laptop, dispozitiv mobil) sau prin încălcarea oricăror drepturi ale altui utilizator sau terță parte.
11. Modificări ale Platformei
11.1 Ne rezervăm dreptul de a schimba conținutul sau caracteristicile tehnice ale oricărui aspect al Platformei, în orice moment, în funcție de oportunitățile tehnice și comerciale analizate și în funcție de avansul tehnologic. În aceste condiții, acceptați că vă puteți afla în împosibilitatea utilizării Platformei pe întreaga perioadă a modificărilor sau ulterior.
12. Forța majoră
12.1 Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. Compania nu va putea fi făcute responsabilă, direct sau indirect, din cauze care nu depind de voința acestora. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare ale echipmanetului tehnic utilizat pentru funcționarea Platformei, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor la telefon, viruși informatici, accesul neautorizat în sistemele Platformei, erorile de operare etc.
13. Dispoziții finale
13.1 Compania va putea transmite notificări referitoare la Platformă și/sau modificări ale acesteia, modificări referitoare la Termene și Condiții/Contractul de Utilizare. Notificările pot fi transmise prin intermediul unui pop-up afișat în website și/sau prin intermediul aplicației Afaceri.news.
13.2 Contractul de Utilizare și relația dintre dumneavoastră și Companie este guvernată de legea română. Orice dispută legată de utilizarea Platformei este de competența exclusivă a instanțelor competente din București, România și va fi soluționată conform legislației aplicabile la momentul acesteia.
13.3 Anumite utilizări ale Platformei pot fi supuse unor termene și condiții speciale despre care veți fi informat la momentul potrivit. Cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Politica de confidențialitate
I. Informații generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările noastre principale.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet afaceri.news. („Aplicația”)
II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
II.1. Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Aplicație, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, afaceri.news va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.
II.2. Dacă sunteți utilizator al Aplicației,afaceri.news va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.
III. Scopurile și temeiurile de prelucrării
III.1. Dacă sunteți client al Aplicației, afaceri.news  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă afaceri.news în contextul serviciilor prestate prin intermediul Aplicației, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea afaceri.news de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Aplicației.
pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de afaceri.news, prin intermediul Aplicației.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Aplicației, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al afaceri.news de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Aplicație. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
III.2. Dacă sunteți utilizator al Aplicației, afaceri.news prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de afaceri.news, prin intermediul Aplicației.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Aplicație. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătății experiența dumneavoastră oferită în Aplicație.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al afaceri.news de a asigura funcționarea corectă a Aplicației, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența utilizatorilor Aplicației, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele
Ca principiu, afaceri.news va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, afaceri.news va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.
V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, afaceri.news poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină afaceri.news în desfășurarea activității prin intermediul Aplicației (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
pentru administrarea Site-ului;
 •  în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către afaceri.news prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către  pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.
VII. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către afaceri.news, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea afaceri.news cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către afaceri.news a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  •  în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  •  în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, afaceri.news să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către afaceri.news către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 •  în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al afaceri.news sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care afaceri.news poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: info@afaceri.news
scroll to top