Închide

ANAF a prezentat rezultatele lunii noiembrie. Ce este “Manualul de control fiscal”?

Avatar
Anaf Antifrauda Copyright Foto Contactati Www.afaceri.news

Copyright foto: contactati www.AFACERI.news

Timp de citire: 3 minute

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a desfăşurat, în luna noiembrie, aproximativ 4.000 de acţiuni de control fiscal, fiind aplicate decizii de impunere de 446 de milioane de lei.

Ministerul Finanţelor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală au prezentat, vineri, raportul acţiunilor întreprinse în luna noiembrie de către direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei şi rezultatele generate de acestea.

“În lupta noastră împotriva evaziunii fiscale şi pentru o colectare eficientă a veniturilor, ne-am angajat să întărim transparenţa şi corectitudinea în sistemul fiscal. Prin intensificarea controlului în sectoarele cu risc ridicat, ne dorim să asigurăm o bază solidă pentru finanţarea proiectelor guvernamentale. Insistăm ca inspectorii noştri să nu fie doar vigilenţi în depistarea tranzacţiilor suspecte, ci şi să ofere suport şi informaţii clare contribuabililor. Educaţia fiscală este cheia prevenirii erorilor şi a inadvertenţelor, iar angajamentul nostru pentru respectarea drepturilor contribuabililor rămâne ferm. În drumul nostru spre un sistem fiscal modern, ne concentrăm asupra reorganizării şi transformării digitale, pentru a aduce eficienţă şi transparenţă în colectarea veniturilor”,

a explicat ministrul Marcel Boloş, citat de news.ro.

În vederea armonizării procedurilor de control fiscal cu tendinţele internaţionale potrivit cărora activitatea de control fiscal devine ultima pârghie a administraţiei fiscale pentru realizarea conformării la declarare, ANAF a adoptat abordarea adaptată şi progresivă a formelor şi acţiunilor de control fiscal.

Astfel, pentru creşterea conformării la declarare a contribuabililor, ANAF desfăşoară, în prezent, două tipuri de acţiuni care presupun interacţiunea de la distanţă cu contribuabilul:

– emiterea Notificării de conformare, care reprezintă un document prin care organul de inspecţie fiscală transmite contribuabililor/plătitorilor prezumtivi a fi selectaţi pentru efectuarea inspecţiei fiscale riscurile fiscale identificate, în scopul reanalizării situaţiei fiscale şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale conform prevederilor legale, ori a clarifica riscurile fiscale notificate, după caz.

– efectuarea de acţiuni de verificare documentară, care constau în realizarea unei analize de coerenţă a situaţiei fiscale a contribuabilului/plătitorului, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, precum şi pe baza oricăror informaţii şi documente transmise de terţi sau deţinute de organul fiscal, care au relevanţă pentru determinarea situaţiei fiscale.

Contribuabilii cu risc fiscal ridicat sunt supuşi acţiunilor de control fiscal, respectiv:

– inspecţia fiscală în cazul contribuabililor care, urmare a Notificării de Conformare, nu corectează şi nu clarifică riscurile fiscale pentru care au fost notificaţi;

– controlul antifraudă în cazul contribuabililor pentru care există indicii de evaziune fiscală.

Potrivit sursei citate, în luna noiembrie, au fost comunicate contribuabililor 1.407 notificări de conformare pentru riscuri fiscale prezumate de 71.971.326 lei;

De asemenea, în luna noiembrie au fost realizate de către structurile cu atribuţii de control fiscal din ANAF 3.948 de acţiuni de control fiscal (inspecţii fiscale şi verificări documentare), fiind stabilite obligaţii fiscale suplimentare prin decizii de impunere de 446.487.926 lei, respectiv a fost diminuată pierderea fiscală înregistrată de contribuabili cu suma de 71.721.968 lei. De asemenea, s-au făcut 3.816 controale antifraudă,  fiind estimate implicaţii fiscale în valoare de 112.073.350 lei, respectiv fiind aplicate sancţiuni contravenţionale (amenzi şi confiscări) în valoare de 32.494.783 lei.

Ce este Manualul de control fiscal?

În scopul îmbunătăţirii relaţiei dintre ANAF şi contribuabili/plătitori, a fost elaborat un ”Manual de control fiscal”, cu scopul de a constitui un ghid de conduită pentru activitatea de control fiscal atât din perspectiva administraţiei fiscale, cât şi din perspectiva  contribuabililor/plătitorilor. Acesta este disponibil AICI.

Pentru asigurarea transparenţei în relaţia cu contribuabilii/plătitorii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, publică lunar o ”Informare” privind cazurile semnificative identificate de organele de inspecţie fiscală în cadrul acţiunilor de inspecţie fiscală şi de verificări documentare efectuate în luna de referinţă.

Informarea este publicată AICI. În cadrul ”Informării” sunt prezentate diverse speţe rezultate din activitatea de control fiscal, care pot fi consultate de către contribuabili/plătitori şi pot fi avute în vedere pentru realizarea unei conformări fiscale corecte şi complete prin corectarea, în timp util, a eventualelor tratamente fiscale incorect aplicate şi implicit a declaraţiilor fiscale, după caz, astfel încât să fie evitată stabilirea ulterioară de obligaţii fiscale suplimentare în cadrul unui eventual control fiscal.

scroll to top