Închide

România a primit cele 2,6 miliarde de euro aferente primei cereri de plată din PNRR

Avatar
money, bank notes, euro notes

Fotografie de MabelAmber pe Pixabay

Timp de citire: 3 minute

Comisia Europeană a efectuat plata pentru prima cerere de plată depusă în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, suma primită de România fiind de 2,6 miliarde de euro, care au intrat deja în conturile țării, potrivit unui comunicat de presă al MIPE.

Suma plătită, în valoare de 2,6 miliarde euro (1,8 miliarde euro sub formă de granturi și 0,8 miliarde euro sub formă de împrumuturi (fără prefinanțare) a fost posibilă prin îndeplinirea de către România a celor 14 obiective de etapă aferente tranșei.

„27 octombrie 2022, o zi istorică pentru România. Nu este doar momentul în care se confirmă aprecierea efortul consolidat la nivel guvernamental, ci este dovada că am început drumul spre reforme în domeniile mobilității sustenabile, decarbonizării, educației și sănătății. Investițiile de impact din PNRR au la bază faptul că în recuperarea decalajelor și modernizarea României nimeni nu este lăsat în urmă și că suntem împreună spre transformarea unitară a țării. În acest demers, implicarea premierului Nicolae Ciucă a fost decisivă pentru ca țara noastră să își îndeplinească angajamentele pe care și le-a asumat”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

2,6 miliarde de euro pentru investițiile și reformele asumate de România

Plata cuprinde pe deoparte sprijinul nerambursabil, în valoare de 2.037.146.414 euro. În conformitate cu Acordul de finanțare încheiat între Comisie și România în temeiul articolului 23 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/241, suma de 264.829.034 euro se utilizează pentru lichidarea prefinanțării contribuției financiare, iar suma de 1.772.317.380 eurose acordă României prin plătirea acestei sume în contul bancar indicat în Acordul de finanțare.

De asemenea, plata prevede prima tranșă a sprijinului sub formă de împrumut, în valoare de 907.669.494 euro. Suma de 117.997 034 euro se utilizează pentru lichidarea prefinanțării împrumutului, iar suma de 789.672.460 EUR se acordă României prin plătirea acestei sume în contul bancar indicat în Acordul de împrumut.

Parcursul primei cereri de plată

Comisia a furnizat comisiei competente a Parlamentului European o prezentare generală a constatărilor sale preliminare privind atingerea în mod satisfăcător a jaloanelor și a țintelor relevante. Ulterior, Comitetul economic și financiar a fost de acord cu evaluarea preliminară pozitivă a Comisiei și a fost de părere că România a atins în mod satisfăcător toate jaloanele și țintele aferente cererii de plată. În evaluarea sa, Comisia a ținut seama de avizul Comitetului Economic și Financiar.

Vă reamintim că prima cerere de plată, transmisă la 31 mai 2022, a cuprins cele 21 de țintele și jaloanele aferente trimestrului IV din 2021. Odată cu transmiterea cererii de plată, au fost transmise Comisiei toate documentele justificative privind îndeplinirea satisfăcătoare a țintelor și jaloanelor, aceasta fiind o condiție obligatorie. În total au fost încărcate în sistemul electronic al Comisiei 180 de documente justificative aferente jaloanelor/țintelor incluse, mai transmite sursa citat[.

La 15 septembrie, evaluarea Comisiei asupra îndeplinirii celor 21 de ținte și jaloane aferente primei cereri de plată din cadrul PNRR a fost avizată și trimisă către Comitetul Economic și Financiar (ECOFIN), care a aprobat-o ulterior.

Următoarea cerere de plată pentru decontarea fondurilor alocate României prin PNRR va avea o valoare totală de 3,2 miliarde euro din care 2,1 milioane euro sprijin financiar nerambursabil și 1,09 milioane euro sprijin sub formă de împrumut și vizează îndeplinirea a 51 de jaloane/ținte aferente trimestrului I 2022 și trimestrului II 2022.

România beneficiază de o alocare de 29,18 miliarde euro pentru implementarea PNRR, din care granturi în valoare de aprox. 14,24 miliarde euro și împrumuturi în valoare de 14,94 miliarde euro. Pentru implementarea PNRR, România a încasat deja două tranșe de prefinanțare în valoare cumulată de aproximativ 3,79 miliarde euro, în decembrie 2021 și în ianuarie 2022.

scroll to top