Închide

7 țări resping hidrogenul de origine nucleară din legislația UE privind energiile regenerabile

Avatar
nuclear power, energy, current

Fotografie de distelAPPArath pe Pixabay

Timp de citire: 3 minute

Un grup de șapte state membre ale UE, în frunte cu Germania, a respins apelurile de a încorpora hidrogenul nuclear în obiectivele ecologice ale blocului comunitar în domeniul transporturilor, reaprinzând astfel o dispută cu Franța care a împiedicat încheierea unui acord asupra directivei privind energia regenerabilă a blocului comunitar, potrivit Euractiv.

Într-o scrisoare adresată Comisiei Europene, cele șapte țări își reafirmă opoziția față de includerea energiei nucleare în calcularea obiectivelor privind combustibilii ecologici pentru transport.

“Împărtășim opinia că producția și utilizarea hidrogenului și a combustibililor cu emisii reduse de dioxid de carbon nu ar trebui să fie încurajate printr-o directivă privind promovarea energiei regenerabile”, se arată în scrisoarea datată 16 martie și semnată de Austria, Danemarca, Germania, Irlanda, Luxemburg, Portugalia și Spania.

Franța și alte opt țări din UE au solicitat ca, în cadrul directivei privind energiile regenerabile, combustibilii de origine nucleară să fie exceptați de la obiectivele privind transportul ecologic. În practică, acest lucru s-ar face prin retragerea acestora din numitorul utilizat pentru calcularea obiectivelor obligatorii pentru combustibilii ecologici pentru transport.

Parisul afirmă că această măsură nu urmărește să limiteze potențialul hidrogenului din surse regenerabile, ci să se asigure că electrolizoarele instalate în Europa pot funcționa la capacitate maximă prin utilizarea atât a surselor de energie electrică regenerabile, cât și a celei nucleare.

Această coaliție pro-nucleară include Bulgaria, Croația, Cehia, Franța, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria.

Dar cele șapte țări UE nu sunt de acord, afirmând că combustibilii cu emisii reduse de dioxid de carbon ar trebui să fie excluși din directiva privind energia regenerabilă, “în special prin contabilizarea lor în cadrul obiectivelor globale pentru 2030 sau a oricăror obiective sectoriale privind energia regenerabilă sau prin deducerea lor din numitor”.

De asemenea, acestea își exprimă “opoziția clară față de legătura dintre combustibilii cu emisii reduse de dioxid de carbon și obiectivele [privind energia regenerabilă] prevăzute la articolul 8a din Directiva privind gazele naturale”, susținută de Franța și de celelalte țări pro-nucleare.

“Contabilizarea energiei cu emisii reduse de dioxid de carbon în cadrul obiectivelor în materie de energie regenerabilă ar reduce mai degrabă eforturile noastre în domeniul climei și ar încetini investițiile în capacitățile suplimentare de energie regenerabilă atât de necesare”, susțin acestea, adăugând că directiva privind energia regenerabilă “nu împiedică sau interzice statelor membre să utilizeze alte tipuri de hidrogen și combustibili cu emisii reduse de dioxid de carbon.”

Cele șapte țări recunosc că hidrogenul de origine nucleară “poate juca un rol în unele state membre” și că “este necesar un cadru de reglementare clar pentru acesta”. Dar, potrivit acestora, acest aspect ar trebui abordat în cadrul revizuirii în curs a legislației UE privind gazele naturale.

Franța a făcut presiuni pentru ca Uniunea Europeană să recunoască energia nucleară drept o sursă de energie cu emisii reduse de dioxid de carbon, alături de sursele regenerabile.

La începutul acestei luni, Parisul a lansat o “alianță nucleară” împreună cu alte 10 state membre ale UE, cu scopul de a coopera mai strâns de-a lungul întregului lanț de aprovizionare nucleară și de a promova “proiecte industriale comune” în ceea ce privește noile capacități de producție.

Inițial, Germania s-a opus acestei inițiative, dar a părut să dea înapoi în urmă cu două săptămâni, afirmând că nu se va opune planurilor de recunoaștere a contribuției energiei nucleare la obiectivele de decarbonizare ale UE.

În prezent, directiva privind energia regenerabilă este blocată din cauza definiției hidrogenului regenerabil în cadrul obiectivelor UE privind transportul ecologic.

scroll to top