Închide

(P) NAPOCA STEEL anunță finalizare PROIECT DE INVESTIȚII pentru RETEHNOLOGIZAREA SOCIETĂȚII

Avatar
europe, eu, democracy

Fotografie de Wolkenkrieger pe Pixabay

Timp de citire: 1 minut

Antet Fonduri Ue Crop

Data: 15.04.2024

Anunţ finalizare proiect: „PROIECT DE INVESTITII PENTRU RETEHNOLOGIZAREA SOCIETATII”

S.C. NAPOCA STEEL S.R.L. anunță finalizarea activităților proiectului „PROIECT DE INVESTITII PENTRU RETEHNOLOGIZAREA SOCIETATII”, Cod SMIS 159469, finanțat în cadru POC –  Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Perioada de implementare proiectului a fost de la data semnării contractului, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 3.928.387,54 lei, valoarea cofinanțării UE de 2.065.679,27 lei.

Data de începere a proiectului: 15.01.2023

Data de finalizare a proiectului: 15.04.2024

Obiectivul principal al proiectului l-a constituit retehnologizarea intreprinderii NAPOCA STEEL SRL prin achizitia de echipamente performante care sa asigure tranzitia catre o economie verde, digitalizată.

Rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  1. 7 echipamente achizitionate: masina de debitat cu laser 1 buc, presa hidraulica 1 buc, stivuitor electric 1 buc, sistem panouri fotovoltaice 1 buc, pod rulant 2 buc, masa sudura 1 buc.
  2. 29,47% investitii prietenoase cu mediul care contribuie la atenuarea schimbarilor climatice si a poluarii mediului.
  3. Productivitate crescuta cu 15% in anul 3 de sustenabilitate.

Informații suplimentare se pot obține la:

NAPOCA STEEL S.R.L.

Persoana de contact: ISPAS TUDOR, Manager de proiect

Telefon: 0740232694

Adresa de e-mail: napoca.steel@ymail.com

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

scroll to top