Închide

Schema de ajutor de stat IMM Factor, aprobată de Comisia Europeană

Avatar
EU flags at the European Commission Berlaymont building

Fotografie de Guillaume Périgois pe Unsplash

Timp de citire: 2 minute

Comisia Europeană a anunțat astăzi că a aprobat o schemă românească de ajutor de stat în valoare de 216 milioane de euro (1,043 miliarde lei) pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) afectate de pandemia de coronavirus, potrivit unui comunicat al Executivului european.

Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de stat.

Aproximativ 207 milioane euro (1 miliard lei) din cuantumul total al sprijinului va lua forma unor garanţii pentru produse de factoring (cu recurs împotriva vânzătorului), iar aproximativ 9 milioane euro (43 de milioane euro) vor reprezenta granturi directe pentru acoperirea comisioanelor legate de produsele de factoring garantate.

Scopul măsurii este de a ajuta IMM-urile să facă faţă deficitului de lichidităţi cu care se confruntă din cauza pandemiei de coronavirus şi de a se asigura că dispun de canale de finanţare diversificate.

Numai produsele de factoring emise între 26 august 2020 şi 30 iunie 2021 sunt eligibile în cadrul măsurii.

Comisia a constatat că schema românească este conformă cu cadrul temporar. În special, în ceea ce priveşte garanţiile pentru produsele de factoring: i) garanţia nu poate depăşi 50% din produsele de factoring şi ii) produsul de factoring garantat are o perioadă de valabilitate iniţială de 12 luni, care poate fi prelungită până la o limită de 48 de luni, dar fără nicio putere discreţionară din partea autorităţii care acordă ajutorul. În ceea ce priveşte granturile directe, cuantumul maxim nu va depăşi 100.000 euro per beneficiar care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, 120.000 euro per beneficiar care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii şi 800.000 euro per beneficiar care îşi desfăşoară activitatea în toate celelalte sectoare.

Atât garanţiile, cât şi granturile directe sunt canalizate prin intermediari financiari şi, prin urmare, există măsuri de siguranţă pentru a se asigura că ajutorul este transmis în integralitate beneficiarilor finali.

Comisia a concluzionat că schema este necesară, adecvată şi proporţională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei româneşti, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE şi cu condiţiile prevăzute în cadrul temporar. Pe această bază, Comisia a aprobat schema în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

scroll to top