Închide

Capitalizarea bursieră a Transgaz a crescut cu 180% comparativ cu 2008. Bilanțul companiei la aniversarea a 23 de ani

Avatar
Transgaz

Foto: reporterglobal.ro

Timp de citire: 4 minute

Capitalizarea bursieră a Transgaz este în acest moment, cu 180% mai mare comparativ cu valoarea înregistrată la sfârșitul anului 2008, an când a început tranzacționarea acțiunilor operatorului național de transport al gazelor naturale. Este numai una dintre realizările companiei, după 23 de ani de devotament în asigurarea securității energetice a României, în dezvoltarea economiei și societății românești.

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA împlinește vineri 23 de ani de la înființarea sa ca societate de sine stătătoare.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 334/28 aprilie 2000, SNTGN Transgaz SA a devent operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) al gazelor naturale care asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea acestora precum și cercetarea și proiectarea în domeniu, cu respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.

„În toată această perioadă și mai mult, în ultimii 4-5 ani, Transgaz a dezvoltat și implementat investiții strategice în România și în Republica Moldova, investiții care au contribuit și contribuie decisiv la diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare cu gaze naturale, la asigurarea, creșterea și consolidarea securității energetice a României, a regiunii, a Uniunii Europene, la dezvoltarea sustenabilă a economiilor locale și a economiei naționale, la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor”, au transmis oficialii companiei, cu ocazia aniversării.

Programul de investiții al companiei pentru dezvoltarea SNT în următorul deceniu, aprobat de ANRE, este estimat la peste 3,2 miliarde euro și cuprinde investiții pentru dezvoltarea strategică și sustenabilă a infrastructurii de transport gaze naturale din România și conformarea sa la cerințele reglementărilor europene privind Acordul Verde European și decarbonizarea. Pe lângă proiectele majore amintite, în Programul de Modernizare și Dezvoltare Investiții pentru anul 2023 și a estimărilor pentru perioada 2024-2025 sunt cuprinse și investiții în dezvoltări ale SNT în conformitate cu prevederile Legii 123/2012 actualizată, cu o valoare estimată de 536 milioane euro, investiții care să asigure extinderea Sistemului Național de Transport în zone cu sisteme de distribuție nou înființate.

Al patrulea operator din UE după lungimea rețelei

„SNTGN Transgaz SA este astăzi, o companie cu o structură financiară sănătoasă, ce îndeplinește toate circumstanțele pentru o dezvoltare amplă. Disponibilitatea resurselor financiare proprii și atrase joacă un rol important în dezvoltarea și implementarea a cât mai multe proiecte de investiții. Ne preocupăm permanent, prin eforturi susținute, pentru obținerea de asistență financiară nerambursabilă privind finanțarea proiectelor de investiții cu impact asupra modernizării, retehnologizării şi dezvoltării infrastructurii SNT, în vederea obținerii unui mix de finanțare care să asigure cel mai redus cost în finanțarea programului de investiții pentru dezvoltarea și modernizarea SNT”, arată compania.

Dacă în anul 2000, SNT cuprindea peste 11.000 km de rețea de conducte pentru transportul gazelor naturale, astăzi, Transgaz ocupă a 4-a poziție în topul operatorilor de transport și sistem gaze naturale din Uniunea Europeană, după lungimea rețelei de transport gestionate, respectiv peste 14.000 km de conducte principale de transport şi conectări pentru alimentarea cu gaze naturale, din care 183,5 km de conducte de transport internaţional gaze naturale și 482 km gazoductul BRUA, funcțional începând cu data de 1 decembrie 2020.

SNTGN Transgaz SA este companie listată la Bursa de Valori București, categoria Premium, o companie în care modelul de guvernanță corporativă funcționează cu succes și în care responsabilitatea socială corporativă a devenit parte a strategiei de business, contribuind prin aceasta la creșterea gradului său de responsabilizare față de salariați, acționari, parteneri, comunitate și mediu.

La 24 ianuarie 2008, când clopoțelul anunța la BVB deschiderea ședinței de tranzacționare, a început tranzacţionarea pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti a acțiunilor operatorului tehnic al Sistemului Național de Transport gaze naturale – SNTGN Transgaz SA Mediaș, sub simbolul TGN.

În prezent, 58,5097% din acțiunile companiei sunt deținute de Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului, iar 41,4903% de către alți acționari persoane fizice și juridice (free-float).

Conform datelor companiei, capitalizarea bursieră a Transgaz este în acest moment, cu 180% mai mare comparativ cu valoarea înregistrată la data de 31 decembrie 2008, respectiv cu 2.584.358.758 lei (452.842.675 euro) de la valoarea de 1.436.408.968 lei (360.435.855 euro) înregistrată în data de 31 decembrie 2008 la valoarea de 4.020.767.726 lei (813.278.530 euro) înregistrată în data de 27 aprilie 2023.

„Garantul nostru pentru reușită în fața provocărilor și constrângerilor contextului extern și intern în care compania funcționează și va funcționa, îl constituie liantul dintre strategiile de administrare și expertiza și experiența profesională a resursei umane responsabile pentru operaționalizarea acestor strategii. Împreună am reușit să facem performanță în plan investițional, strategic, instituțional și pe piața de capital, să implementăm investiții care au făcut ca România să devină un pol regional de securitate energetică și un jucător activ și interesant pentru partenerii instituționali internaționali”, au comunicat reprezentanții companiei de stat.

„La această zi aniversară, Transgaz transmite întreaga gratitudine, tuturor factorilor de decizie care ne-au sprijinit în activitate, tuturor angajaților, partenerilor și colaboratorilor, investitorilor și analiștilor financiari, mass-media, precum și tuturor partenerilor instituționali care, prin aportul lor au contribuit și contribuie la ceea ce este Transgaz, prin misiunea asumată, o companie responsabilă, o companie a viitorului!”, au conchis oficialii operatorului național de transport al gazelor naturale.

scroll to top