Închide

Mesaj european optimist al președinților CCIR și Eurochambres pentru comunitatea de afaceri

Avatar
Christoph Leitl

Foto: thewinners.com

Timp de citire: 4 minute

Comunitatea de afaceri crede cu tărie că Europa trebuie să privească spre viitor, chiar dacă are de gestionat, în continuare, impactul ultimelor 18 luni, se arată într-un mesaj comun despre o nouă perspectivă de afaceri al preşedintelui CCIR, Mihai Daraban, şi preşedintelui Eurochambres, Christoph Leitl.

“Comunitatea de afaceri crede cu tărie că Europa trebuie să privească spre viitor, chiar dacă are de gestionat, în continuare, impactul ultimelor 18 luni. Camerele de comerţ susţin angajamentul reînnoit al Comisiei Europene faţă de priorităţile politice stabilite înainte de pandemie pentru legislatura 2019-2024. Aceste priorităţi trebuie urmărite cu hotărâre, luând în considerare criza economică profundă şi necesitatea de a relansa economia europeană. Factorii de decizie din Uniunea Europeană au toate meritele pentru modul în care au reacţionat la criza economică, precum şi la cea sanitară, dar şi pentru modul în care au recepţionat apelurile camerelor de comerţ în ceea ce priveşte abordarea problemelor specifice întâmpinate de milioanele de companii membre. Politicile eficiente vor fi, de asemenea, cruciale pentru urmărirea altor priorităţi importante şi pentru o revigorare rapidă a economiei europene. Sperăm ca preşedintele von der Leyen să abordeze tonul potrivit în discursul anual despre starea Uniunii Europene”, se spune în mesaj.

Conform sursei citate, piaţa unică trebuie să fie în centrul programului politic al Uniunii Europene. Măsurile temporare de reducere a efectelor pandemiei au readus în memoria colectivă reîntoarcerea la graniţele demult uitate, dar au oferit şi o imagine clară a ceea ce s-a realizat în ultimii 30 de ani de la integrare.

“Cu toate acestea, piaţa unică rămâne incompletă, iar problemele prezente chiar înainte de criză trebuie rezolvate. Camerele de comerţ continuă să pledeze pentru o mai bună punere în aplicare a normelor existente pentru a permite întreprinderilor şi consumatorilor să beneficieze de cea mai mare piaţă comercială din lume. Pandemia a evidenţiat importanţa socială şi economică a digitalizării. Întreprinderile şi guvernele trebuie să investească inteligent în instrumente digitale”, se arată în mesaj.

Potrivit celor doi oficiali, dezvoltarea tehnologică, cercetarea şi inovarea trebuie să fie prioritare. Europa trebuie să-şi îmbunătăţească competenţele digitale pentru a se dezvolta din acest punct de vedere. Camerele de comerţ joacă un rol important în educaţie, formare, recalificare şi perfecţionare, antrenând forţa de muncă europeană pentru tranziţia digitală. De asemenea, Comisia Europeană joacă un rol puternic prin promovarea utilizării inteligenţei artificiale pentru o previziune mai eficientă a competenţelor.

“În timpul acestei veri, cu nenumărate valuri de căldură record, incendii puternice şi inundaţii catastrofale, realitatea unui climat în schimbare nu a fost niciodată mai evidentă. Pentru a atinge în mod eficient noile obiective climatice ale UE pentru 2030, camerele de comerţ subliniază necesitatea unui cadru favorabil care să asigure securitatea planificării întreprinderilor, echilibrând în acelaşi timp reglementarea şi stimulentele. De asemenea, recunoaştem importanţa economiei circulare în care deşeurile devin o resursă cheie. Activităţile de regenerare industrială, reciclare şi re-fabricare trebuie stimulate. Strategia pentru tranziţia către o economie durabilă trebuie să încurajeze investiţiile într-o economie mai curată, fără a limita accesul întreprinderilor la finanţare sau impunerea unor sarcini administrative nejustificate”, se menţionează în mesajul amintit.

Conform reprezentanţilor celor două instituţii, planul de redresare NextGenerationEU şi Mecanismul de Recuperare şi Rezilienţă pot oferi oportunităţi reale pentru companii, în efortul de a-şi spori sustenabilitatea, cu impact asupra întregii economii, dacă sunt implementate corect. Implicarea principalilor actori din domeniu este esenţială pentru a transpune în practică aceste instrumente financiare ale UE, în sprijinul unor proiecte viabile. Autorităţile publice trebuie să colaboreze cu Camerele de comerţ în ceea ce priveşte proiectarea şi punerea în aplicare a planurilor lor pentru a se asigura că reformele necesare vor fi transpuse în practică şi că milioane de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) vor beneficia rapid de fondurile disponibile.

Cei două oficiali precizează că IMM-urile sunt parte integrantă a economiei Europei şi sunt esenţiale pentru redresarea economică. Factorii de decizie politică trebuie să fie conştienţi de acest lucru: IMM-urile ar trebui să fie luate, în mod sistematic, în considerare de către legiuitori ca parte a soluţiei. Acest lucru se aplică noii strategii industriale ambiţioase ale Comisiei de a stimula tranziţia ecologică şi digitală a Europei; IMM-urile trebuie să fie în centrul transformării industriale, reflectând contribuţia lor semnificativă la inovare şi competitivitate.

“În final, Uniunea Europeană nu trebuie să uite locul pe care îl are în lume. Este posibil ca pandemia să ne fi determinat să ne concentrăm pe chestiuni mai apropiate de casă, dar Europa este un continent fundamental orientat către exterior. Trebuie să rămânem deschişi şi conştienţi de rolul nostru de lider în asigurarea comerţului internaţional liber, echitabil şi favorabil incluziunii. Trebuie să construim având la bază reţeaua comercială extinsă a Uniunii Europene, astfel încât companiile să fie din ce în ce mai rezistente, să diversifice lanţurile de aprovizionare şi să construiască oportunităţi internaţionale. Având în vedere că 85% din creşterea economică viitoare va veni din afara Uniunii Europene, o agendă comercială ambiţioasă este vitală pentru competitivitatea şi prosperitatea Europei. Camerele de comerţ sunt gata să împărtăşească din bogata lor experienţă”, se spune în mesaj.

Totodată, se menţionează faptul că discursul anual al preşedintelui Comisiei privind starea Uniunii este un punct culminant în calendarul politic al UE. Este, de asemenea, o dată importantă pentru reţeaua camerelor de comerţ europene, reflectând încrederea într-o Europă dinamică, integrată şi competitivă la nivel global.

“Ne aşteptăm ca preşedinta von der Leyen să transmită un mesaj pozitiv şi realist, pe 15 septembrie, către milioanele de companii de pe continent care împărtăşesc această convingere şi care sunt gata să contribuie la revigorarea economică a Europei”, subliniază cei doi oficiali.

scroll to top