Închide

(P) MAGNUM AMBALAJE SRL: Anunţ începere „PROIECT DE INVESTIȚII pentru RETEHNOLOGIZAREA SOCIETĂȚII”

Avatar
europe, eu, democracy

Fotografie de Wolkenkrieger pe Pixabay

Timp de citire: 2 minute

Antet Fonduri Ue Crop

Data: 15.06.2023

Anunţ începere proiect: „PROIECT DE INVESTITII PENTRU RETEHNOLOGIZAREA SOCIETATII”

MAGNUM AMBALAJE S.R.L. anunță începerea activităților proiectului „PROIECT DE INVESTITII PENTRU RETEHNOLOGIZAREA SOCIETATII”, Cod SMIS 159684, finanțat în cadru POC –  Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 1.639.846,54 lei, valoarea cofinanțării UE de 692.661,99 lei .

Data de începere a proiectului: 27.01.2023

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.

Obiectivul principal al proiectului il constituie retehnologizarea intreprinderii MAGNUM AMBALAJE SRL prin achizitia de echipamente performante care sa asigure tranzitia catre o economie verde, digitalizata.

Rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  1. 3 echipamente achizitionate: Buldoexcavator 1 buc., Autobasculanta 8×4 1 buc si Autoutilitara electrica 1 buc.
  2. 20,09% investitii prietenoase cu mediul care contribuie la atenuarea schimbarilor climatice si a poluarii mediului.
  3. Productivitate crescuta cu 15% in anul 3 de sustenabilitate.

Informații suplimentare se pot obține la:

MAGNUM AMBALAJE S.R.L.

Persoana de contact: Magurean Horia Claudiu, Manager de proiect

Telefon: 0751105124

Adresa de e-mail: magurean_horia@yahoo.com

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

scroll to top