Închide

Până la ce dată se pot plăti impozitele pe bunuri în proprietate fără penalități?

Avatar
Taxe Si Impozite 2

Foto: clujam.ro

Timp de citire: 2 minute

Cei care, la sfârșitul anului 2020, dețineau în proprietate mașini, clădiri sau terenuri datorează statului, în 2021, impozit pentru fiecare dintre proprietățile amintite. Aceste impozite locale se pot achita în două tranșe egale, termenele legale fiind 31 martie și 30 septembrie.

Astfel, cei care nu au plătit, pentru tot anul, până la primul termen trebuie să achite cea de-a doua tranșă până la cel de-al doilea termen. În caz contrar, riscă majorări de întârziere de 1% pe lună, până la achitarea integrală a impozitelor aferente anului 2021.

Mai exact, după cum este prevăzut în Codul fiscal în vigoare, cea de-a doua tranșă a impozitelor pe proprietate se plătește până la 30 septembrie. În cazul în care contribuabilii nu se încadrează în acest termen, aceștia riscă, potrivit Codului de procedură fiscală, o majorare de întârziere

“de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.”, conform dcnews.ro.

Impozitele locale pentru mașini, terenuri și clădiri trebuie plătite de către toți cei care aveau în proprietate cel puțin un astfel de bun la sfârșitul lui 2020.

În primul rând, este vorba de impozitul pe mașini. Calculul acestui impozit se face în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului (cmc), prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu o sumă corespunzătoare din Codul fiscal. În același timp, legea stabilește și scutiri de impozit, dar și posibilitatea de a beneficia de unele reduceri.

Impozitul pe mijloacele de transport se datorează, potrivit Codului fiscal, pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.

Apoi, trebuie plătit impozitul pe clădirile rezidențiale și nerezidențiale. În cazul clădirilor rezidenţiale şi clădirilor-anexă deținute de persoane fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% și 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. La clădirile nerezidențiale, impozitul se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 și 1,3% asupra valorii impozabile stabilite.

Un caz special îl reprezintă impozitul pe clădirile cu destinație mixtă. Astfel, când același spațiu are și funcție rezidențială, și nerezidențială, impozitul se calculează un pic mai greu. La stabilirea cotelor de impozitare se ține cont de posibilitatea de a determina (din documentația cadastrală sau din contractul de închiriere) care e spațiul de locuit și care e cel folosit de firmă, precum și de chestiuni pentru plata cheltuielilor cu utilitățile și altele, în ipoteza în care spațiile nu pot fi identificate separat.

Un alt impozit ce trebuie plătit până la sfârșitul lunii septembrie este cel pe terenuri. Calculul acestuia se face prin raportare la suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat, precum și la zona și categoria de folosință, conform încadrării făcute de consiliul local. Există și aici o lungă listă cu persoane scutite de plata lui.

scroll to top