Închide

Proiect de lege: Asigurare obligatorie pentru unele biciclete și trotinete. Care sunt criteriile?

Avatar
e-scooters, parked scooters, scooters

Fotografie de volzi pe Pixabay

Timp de citire: 4 minute

Posesorii anumitor tipuri de biciclete și trotinete electrice vor fi obligați să încheie cu asigurătorii polițe de răspundere civilă, pe modelul RCA, potrivit unui proiect de lege pus în dezbatere de Ministerul Finanțelor. Schimbarea va veni în urma modificării definiției noțiunii de ”vehicul” în legislația românească, în concordanță cu o directivă europeană intrată în vigoare în urmă cu doi ani.

Proiectul de lege are în vedere transpunerea prevederilor Directivei 2021/2118/CE, care completează definiția cuvântului ”vehicul” astfel încât acesta să cuprindă și trotinetele și bicicletele electrice, transmite Adevărul.

Astfel, Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie se completează astfel încât termenul ”vehicul” să fie definit drept

a) orice mijloc de transport pe uscat cu propulsie proprie cu o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h;

b) orice mijloc de transport pe uscat cu propulsie proprie cu masă proprie mai mare de 25 kg și o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h;

c) orice remorcă destinată utilizării cu vehiculul menționat la lit. a) sau b), indiferent dacă este cuplată sau necuplată;

d) tramvai”.

Concret, în ce privește trotinetele și bicicletele electrice, obligativitatea încheierii poliței RCA revine doar în cazul în care acestea au o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h sau cele care au o masă proprie mai mare de 25 kg și o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h.

Proprietarul sau utilizatorul unui vehicul care are locul de staționare obișnuit în România încheie și menține în valabilitate o asigurare RCA pentru a acoperi riscurile care decurg din utilizarea acestuia în limitele teritoriale de aplicare.

Sunt exceptate de la obligativitatea încheierii unui contract RCA persoanele fizice şi juridice care utilizează vehicule exclusiv în cadrul evenimentelor și activităților sportive cu motor, inclusiv al curselor, al competițiilor, al antrenamentelor, al testărilor și al demonstrațiilor care se desfășoară în România într-o zonă cu acces restricționat și demarcată, atunci când organizatorul evenimentului sportiv sau o altă parte a încheiat o asigurare facultativă sau dispune de un instrument de garantare alternativ care acoperă prejudiciile provocate de către vehicule oricărei părți terțe, inclusiv spectatorilor și altor persoane prezente, dar care nu acoperă neapărat prejudiciile produse conducătorilor auto participanți și vehiculelor acestora.

Limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementărilor Uniunii Europene sunt următoarele:

a) pentru prejudicii materiale produse în unul şi același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente, la un nivel de 6.434.740 lei;

b) pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește la un nivel de 31.926.210 lei.

Potrivit textului proiectului de lege, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) poate revizui prin reglementări proprii limitele de mai sus, conform actelor delegate emise de către Comisia Europeană.

Motivele modificării legii

Unul dintre cele mai importante motive care justifică propunerea legislativă este problematica acoperirii despăgubirilor victimelor accidentelor de circulație, persoanelor prejudiciate prin accidente de vehicule atunci când vehiculele care produc aceste accidente nu sunt înmatriculabile/înregistrabile însă sunt utilizate în trafic sau în zone private ce sunt deschise circulației publicului.

Ca urmare a dezvoltării tehnologice, pe piața din România au intrat numeroase tipuri noi de vehicule motorizate, vehicule care datorită caracteristicilor acestora nu se supun obligației de înmatriculare/înregistrare însă produc accidente din care rezultă daune materiale dar și vătămări corporale.

Unele dintre acestea sunt acționate de un motor pur electric, altele de echipamente auxiliare iar astfel de vehicule ar trebui luate în considerare la definirea noțiunii de „vehicul” pentru care este impusă obligația de asigurare RCA în Uniunea Europeană și România. Definiția respectivă ar trebui să se bazeze pe caracteristicile generale ale unor astfel de vehicule, în special viteza maximă constructivă și masa proprie, și ar trebui să se prevadă faptul că sunt incluse numai acele vehiculele antrenate de motoare ce generează putere mecanică. Definiția ar trebui să se aplice indiferent de numărul de roți ale vehiculului și indiferent dacă vehiculele sunt supuse obligației de înmatriculare/înregistrare sau nu.

Lipsa unei astfel de reglementări conduce la excluderea acestor vehicule de la obligația de asigurare, caz în care nu sunt acoperite prejudiciile produse persoanelor prejudiciate/vătămate ca urmare a unor accidente de circulație produse în trafic pe drumuri deschise circulației publice sau pe drumuri private, neîngrădite, în care accesul persoanelor nu este interzis, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Asigurarea este disponibilă și acum, dar doar cu caracter facultativ

Chiar și în momentul de față, când asigurarea nu este obligatorie, companiile de asigurare oferă utilizatorilor posibilitatea de a încheia asigurări facultative de răspundere civilă a persoanelor fizice, pentru prejudicii produse terţilor, aplicabile și pentru conducătorii de trotinete sau biciclete electrice, transmite portalul de specialitate Avocatnet.ro.

Acest tip de asigurare acoperă daunele materiale și vătămările corporale cauzate de asigurat, inclusiv prin utilizarea bicicletelor sau trotinetelor electrice.

Prețurile practicate actualmente pentru acest tip de asigurare variază între 30 și 79 de euro anual.

În general, însă, conform informațiilor disponibile pe site-urile asigurătorilor, acest tip de asigurare nu acoperă pagubele produse propriului vehicul, daunele provocate cu intenție, cele provocate în afara pistelor pentru biciclete, cele cauzate în urma deplasării în scop comercial sau sub influența alcoolului ori narcoticelor.

scroll to top