Închide

Schemă de garanții românească în valoare de 103 milioane de euro, aprobată de CE

Avatar
euro, bill, currency

Fotografie de geralt pe Pixabay

Comisia Europeană a anunţat vineri că a aprobat o schemă de garanţii românească de 103 milioane de euro (aproximativ 500 milioane lei) pentru sprijinirea pieţei asigurărilor de credite comerciale în contextul pandemiei de coronavirus, odată cu creşterea riscului ca asigurătorii să nu fie dispuşi să îşi menţină acoperirea, relatează News.ro.

”Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă de garanţii românească în valoare de 103 milioane de euro (aproximativ 500 milioane lei) pentru sprijinirea pieţei asigurărilor de credite comerciale în contextul pandemiei de coronavirus”,

a informat CE.

Asigurarea de credit comercial protejează societăţile care furnizează bunuri şi servicii împotriva riscului de neplată de către clienţii lor.

”Având în vedere impactul economic al pandemiei de coronavirus, riscul ca asigurătorii să nu fie dispuşi să îşi menţină acoperirea a devenit mai mare. Schema românească garantează că asigurările de credite comerciale continuă să fie disponibile pentru toate societăţile, evitând necesitatea plăţilor în avans de către cumpărătorii de bunuri sau servicii şi reducând astfel nevoile lor imediate de lichidităţi”,

precizează CE.

Comisia a evaluat măsura în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), care îi permite Comisiei să aprobe măsurile de ajutor de stat puse în aplicare de statele membre pentru a remedia o perturbare gravă a economiei acestora.

Comisia a constatat că schema notificată de România este necesară, adecvată şi proporţională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE şi cu principiile generale stabilite în Cadrul temporar privind ajutoarele de stat. În plus, Comisia a constatat că schema este în conformitate cu Comunicarea privind asigurarea creditelor la export pe termen scurt.

”Pe această bază, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat”, subliniază CE.

scroll to top