Închide

Școala începe curând, dar bursele se schimbă. Află totul despre sumele destinate elevilor

Avatar
read, book, boy

Fotografie de PublicDomainPictures pe Pixabay

Timp de citire: 5 minute

Noua lege a învățământului și proiectul de metodologie pentru acordarea burselor școlare în anul următor vor aduce modificări semnificative atât în ceea ce privește cuantumul burselor acordate elevilor, cât și în privința modului în care aceste burse pot fi obținute.

Principalele schimbări includ creșterea sumelor alocate ca stimulente, eliminarea burselor sociale pentru elevii din mediul rural care învață în afara localității de domiciliu și o abordare mai accesibilă a burselor de merit, care nu mai depind de mediile obținute de elevi, ci sunt disponibile pentru o treime din elevii din fiecare clasă.

Ministerul Educației a pus în dezbatere publică Metodologia de acordare a burselor pentru anul școlar 2023 – 2024, ca o completare la Legea 198/2023 privind învățământul preuniversitar.

Un aspect important este faptul că cererile pentru obținerea burselor pot fi depuse după începerea școlii și până la data de 30 septembrie, în loc de 1 septembrie, așa cum era anterior.

În noul an școlar, elevii de gimnaziu și liceu vor putea primi patru tipuri de burse: burse de merit, burse sociale, burse tehnologice (de 300 de lei) și burse de excelență olimpică de tipul I și II.

Diferența față de anul școlar precedent constă în eliminarea burselor de studiu (de 150 de lei) și a celor de performanță (de 500 de lei). În schimb, vor fi introduse burse de excelență pentru elevii olimpici, cu sume cuprinse între 700 și 3000 de lei pe lună. Bursa de merit va crește la 450 de lei, față de 200 de lei cât era anterior. De asemenea, bursa socială va fi majorată la 300 de lei, comparativ cu 200 de lei cât era anterior, iar elevii din mediul rural care învățau în afara localității nu vor mai primi această bursă. În plus, se introduce o nouă categorie de bursă, bursa tehnologică, în valoare de 300 de lei, pentru elevii care urmează licee cu profil tehnic. De asemenea, mamele minore reintegrate în unitățile de învățământ vor primi o bursă lunară de 700 de lei.

Bursele de merit – 450 lei

Noutatea în ceea ce privește aceste burse este eliminarea restricției referitoare la numărul maxim de elevi pentru care pot fi acordate. În plus, în cazul în care în clasă există unul sau mai mulți elevi cu media generală anuală egală cu cea a elevului cu cea mai mică medie din lista beneficiarilor de burse de merit, lista beneficiarilor se va extinde pentru a-i include pe toți cei cu medii egale.

Până la legea actuală a Educației, bursele de merit se acordau numai elevilor cu o medie anuală de peste 9,50. Conform metodologiei propuse, această limită va fi eliminată, iar bursele de merit vor fi disponibile pentru 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale, cu condiția ca aceștia să nu aibă mai mult de 20 de absențe nemotivate în anul școlar precedent. Elevii care obțin premii I la concursurile școlare și extrașcolare naționale recunoscute și finanțate de Ministerul Educației, precum și elevii care obțin premii I la concursurile școlare și extrașcolare naționale conform calendarelor competiționale aprobate de minister, vor fi, de asemenea, eligibili pentru bursele de merit. De asemenea, elevii care câștigă medalii de aur la campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice vor putea primi burse de merit.

Bursele pentru olimpici – între 700 lei și 3.000 lei

Elevii vor putea obține burse de excelență olimpică de tipul I și II, în funcție de distincțiile obținute, cu valori între 700 și 3000 de lei pe lună, dar cu condiția de a avea nota 10 la purtare:

Bursa de excelență olimpică de tipul I se acordă elevilor care obțin premii I, II, III și mențiuni la olimpiadele școlare internaționale, campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Jocurile Olimpice în colaborare cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român. O excepție notabilă se aplică elevilor din ultimul an de liceu, care vor primi un premiu cu valoarea totală a bursei pe tot anul școlar.

Bursa de excelență olimpică de tipul II se acordă elevilor care obțin premii I, II și III la olimpiadele școlare naționale organizate și finanțate de Ministerul Educației. Aceste burse se plătesc lunar pentru elevii de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. De asemenea, elevii din ultimul an de liceu primesc un premiu cu valoarea totală a bursei pe tot anul școlar.

Bursele pentru mamele minore – 700 lei

Bursa destinată mamelor minore reprezintă o formă de sprijin acordată mamelor tinere pentru a le ajuta să continue studiile, prevenind astfel abandonul școlar și eșecul în educație. Valoarea minimă a acestei burse este de 700 de lei lunar și poate fi suplimentată din alte surse. Această bursă este acordată elevelor din învățământul preuniversitar de stat care s-au întors la școală după naștere, cu condiția să nu fi devenit majore între timp, să urmeze cursurile la zi și să aibă cel puțin un copil în îngrijire. În cazul în care beneficiarele acumulează 60 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună, vor fi excluse de la acordarea bursei pentru luna respectivă.

Bursele tehnologice – 300 lei

Aceste burse reprezintă o metodă nouă de motivare financiară pentru elevii care urmează învățământul tehnologic, conform noii metodologii, și sunt acordate exclusiv elevilor din învățământul profesional. Elevii care repetă un an de studiu, cu excepția celor care o fac din motive medicale, sau cei care acumulează mai mult de 10 absențe nemotivate într-o lună, vor pierde dreptul la această bursă pe parcursul anului școlar respectiv. Cu toate acestea, metodologia include o excepție pentru anii școlari 2023-2024 și 2024-2025, în care elevii declarați repetenți în învățământul liceal și care optează să continue studiile în învățământul profesional, inclusiv dual, vor putea beneficia de bursa tehnologică.

Bursele sociale – 300 lei

Pentru anul școlar 2023-2024, se vor acorda burse sociale elevilor, însă metodologia propusă de Ministerul Educației aduce câteva schimbări față de anii precedenți. Cererile pentru aceste burse pot fi depuse pe tot parcursul anului școlar, spre deosebire de anul anterior când termenul era 1 septembrie. Cuantumul bursei sociale va crește la 300 de lei lunar, comparativ cu 200 de lei în anul anterior, iar lista beneficiarilor poate fi reevaluată lunar. Elevii care pot beneficia de aceste burse sunt cei cu venituri mici, orfani, proveniți din familii monoparentale, cu dizabilități sau care fac parte din familii beneficiare de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016. Bursa socială poate fi cumulată cu alte tipuri de burse, dar un elev poate primi doar o singură bursă socială. În timpul vacanțelor școlare, elevii vor continua să primească bursa socială, cu condiția să nu acumuleze mai mult de un anumit număr de absențe nemotivate și să nu fie repetenți. Procedura de acordare a burselor sociale implică depunerea cererilor în primele 30 de zile de la începutul anului școlar, însoțite de documente care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.

scroll to top