Închide

Transgaz, planuri ambițioase până în 2050. A elaborat Strategia Climatică și de Decarbonizare

Avatar
Ion Sterian Transgaz Www.afaceri.news

Foto: Transgaz

Timp de citire: 5 minute
 • Transgaz are planuri ambițioase privind obiectivele climatice și “verzi”.
 • Societatea Națonală de Transort a Gazelor Naturale a elaborat, cu sprijinul Băncii Europene pentru Investiții (BEI), Strategia Climatică și de Decarbonizare, în vederea tranziției etapizate către o activitate neutră din punct de vedere climatic și consolidării rezilienței la schimbările climatice.
 • Compania a luat în considerare cele mai bune practici și politicile și reglementările naționale și internaționale privind schimbările climatice.

În faza pe termen scurt (2030), cu o investiție alocată de peste 16,2 milioane de euro, Transgaz își propune să obțină o reducere tangibilă a emisiilor de gaze cu efect de seră de 50.200 tCO2/an. Până în 2040, în cadrul măsurilor pe termen mediu, compania va investi 19,3 milioane de euro pentru a obține o reducere suplimentară a emisiilor de GES de 12.456 tCO2/an. Dacă ne îndreptăm spre orizontul pe termen lung, până în 2050, se estimează că un angajament suplimentar de investiții de 18,6 milioane de euro va duce la o reducere suplimentară a emisiilor de GES de 37.723 tCO2/an.

Proiectul a fost dezvoltat în contextul European Investment Advisory Hub (Platforma europeană de consiliere în materie de investiții – EIAH).

Obiectivul general al strategiei este dual, referindu-se la aspectele de decarbonizare și la cele climatice.

OBIECTIVELE PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE GES

• 2030 a fost selectat ca an țintă pentru Planul de acțiune de decarbonizare pe termen scurt;
• 2040 a fost selectat ca an țintă pentru Planul de acțiune de decarbonizare pe termen mediu;
• 2050 a fost selectat ca an țintă pentru Planul de acțiune de decarbonizare pe termen lung.

Obiectivele propuse în vederea reducerii emisiilor de GES până în 2030 pentru Transgaz sunt următoarele:
• 30% pentru Scop 1 – Emisii de metan; Arderea gazelor naturale; Arderea  combustibililor lichizi;
• 70% pentru Scop 2 – Energie electrica achizitionata din retea;
• 20% pentru Scop 3 – Bunuri si servicii achizitionate; Deseurile generate; Calatorii de afaceri; Naveta angajatilor.

Prin adoptarea acestor obiective, emisiile totale de GES (inclusiv Scopurile 1, 2 și 3 aferente categoriilor selectate) ar putea fi reduse cu 31% până în 2030, în raport cu 2020. În ceea ce privește reducerea specifică a emisiilor de GES pentru transportul a 1 Sm3 de gaze naturale în rețeaua Transgaz, obiectivele de mai sus vor face posibilă reducerea impactului specific de la 0,00946 kgCO2eq/Sm3 (valoarea de referință din 2020) la 0,00651 kgCO2eq/Sm3 până în 2030, considerând nemodificată cantitatea de gaze naturale transportate.

Obiectivele propuse de reducere până în 2040 pentru Transgaz: 
• 40% pentru Scop 1;
• 90% pentru Scop 2;
• 30% pentru Scop 3 (categoriile selectate).

Pe de altă parte, obiectivele propuse de reducere până în 2050 pentru Transgaz corespund unei reduceri cu 90% a Scop 1-2-3 (categoriile selectate).

Prin adoptarea acestor obiective, emisiile totale de GES (inclusiv Scop 1, 2 și 3 aferente categoriilor selectate) ar putea fi reduse cu 40% până în 2040 și cu 90% până în 2050, comparativ cu 2020. În ceea ce privește reducerea specifică a emisiilor de GES pentru transportul a 1 Sm3 de gaze naturale prin rețeaua Transgaz, obiectivele de mai sus vor face posibilă reducerea impactului specific de la 0,00946 kgCO2eq/Sm3 (valoarea de referință din 2020) la 0,00564 kgCO2eq/Sm3 până în 2040
și la 0, 000946 kgCO2eq/Sm3 până în 2050, considerând nemodificată cantitatea de gaze naturale transportată.

STRATEGIA DE DECARBONIZARE cuprinde:

 • evaluarea cuprinzătoare a amprentei de carbon a procesului actual de operare
 • obiective cantitative ambițioase de reducere a emisiilor pe termen scurt și mediu și acțiunile propuse la nivel înalt și măsurile necesare pentru atingerea acestor obiective;
 • opțiuni de decarbonizare pe termen lung;
 • explicație a rolului compensațiilor și a impactului acestora asupra părților interesate;
 • strategia de implicare a părților interesate, inclusiv posibilitățile Transgaz de a coopera cu părțile interesate (în aval și în amonte de sistemul de transport al gazelor naturale) în proiecte care contribuie la decarbonizare;
 • acțiuni necesare din partea Transgaz pentru a îndeplini cerințele și reglementările naționale și internaționale (privind climă), cum ar fi Planul Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice.

STRATEGIA CLIMATICĂ  cuprinde:

 • evaluarea de nivel înalt a vulnerabilității climatice pentru Transgaz și principalele sale părți interesate;
 • acțiuni necesare astfel încât Transgaz să se alinieze la Taxonomia UE și Directiva UE privind raportarea corporativă de sustenabilitate, precum și cerințele prevăzute în cadrul de Aliniere la Acordul de la Paris pentru Contraparti (cadrul ”PATH”) al BEI;
 • evaluarea necesarului de investiții, a potențialelor surse de investiții și a eligibilitati acestora.

În conformitate cu cadrul PATH al BEI și în strânsă colaborare cu principalele părți interesate, Strategia Transgaz privind clima și decarbonizarea (SDT) este conformă atât cu reglementările naționale și internaționale în domeniul schimbărilor climatice, cât și cu domenii mai largi de gestionare a mediului. Sunt prezentate principalele aspecte ale strategiei de decarbonizare a Transgaz, și anume inventarul de referință al emisiilor de GES, obiectivele de reducere a emisiilor de GES și planurile de acțiune pe termen scurt și pe termen mediu/lung. Strategia climatică a Transgaz este elaborată luând în considerare riscurile fizice și tranzitorii, în
conformitate cu Nota de orientare a Principiilor Equator privind evaluarea riscurilor legate de schimbările climatice (EP IV), publicată în octombrie 2020 și ultima actualizare publicată în mai 2023, precum și cu recomandările Grupului de lucru privind informațiile financiare legate de climă.

În plus, un Plan de implicare a părților interesate (SEP) însoțește Strategia de decarbonizare a Transgaz (SDT). Acest SEP prezintă părțile interesate relevante identificate, precum și activitățile viitoare de implicare. Obiectivul general al SEP este de a se asigura că eforturile de implicare a părților interesate și de publicare a SDT legate de strategia de decarbonizare a Transgaz se desfășoară într-un mod coerent, complet, coordonat și acceptabil. Mai mult, acesta își propune să arate dedicarea Transgaz față de o strategie de implicare care urmează “cele mai bune practici internaționale”. Implementarea proiectelor cuprinse în Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale 2022-2031 aprobat, în conformitate cu măsurile identificate în Strategia de decarbonizare, va contribui substanțial la decarbonizarea activităților de transport al gazelor naturale
desfășurate de SNTGN Transgaz SA, în perioada următoare, când gazele naturale vor rămâne pentru o perioadă lungă de timp un combustibil de tranziție.

În România, sunt în curs de dezvoltare și implementare proiecte majore de producție de energie electrică care utilizează gaze naturale pentru a înlocui centralele pe cărbune dezafectate conform calendarului asumat, iar implementarea măsurilor din Strategia de decarbonizare asumate de Transgaz în implementarea proiectelor de interes național și european din Planul de dezvoltare va contribui substanțial la reducerea amprentei de carbon.

O defalcare detaliată a măsurilor propuse oferă o traiectorie clară pentru inițiativele companiei. În faza pe termen scurt (2030), cu o investiție alocată de peste 16,2 milioane de euro, Transgaz își propune să obțină o reducere tangibilă a emisiilor de gaze cu efect de seră de 50.200 tCO2/an. Până în 2040, în cadrul măsurilor pe termen mediu, compania va investi 19,3 milioane de euro pentru a obține o reducere suplimentară a emisiilor de GES de 12.456 tCO2/an. Dacă ne îndreptăm spre
orizontul pe termen lung, până în 2050, se estimează că un angajament suplimentar de investiții de 18,6 milioane de euro va duce la o reducere suplimentară a emisiilor de GES de 37.723 tCO2/an. Viziunea pe termen lung, care vizează anul 2050, subliniază angajamentul companiei de a fi pionier în găsirea de soluții durabile, cu scopul clar de a realiza decarbonizarea. Până atunci, se preconizează că adoptarea celor mai noi tehnologii de recomprimare și tranziția către metode de transport durabile vor reduce și mai mult amprenta de carbon. Din punct de vedere financiar, deși costurile de capital prezentate pot părea semnificative, ele reflectă
o investiție nu doar în tehnologie, ci și într-un viitor durabil.

În sumar, documentul Strategia Climatică și de Decarbonizare a Transgaz poate fi citită la următorul link: https://www.transgaz.ro/ro/sustenabilitate/strategia-climatică-și-de-decarbonizare.

scroll to top