Închide

Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca face angajări. Ce post este disponibil?

Avatar
Aicj

Foto: Aeroportul International Avram Iancu Cluj

Timp de citire: 2 minute

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj organizează în data de 10.06.2024 selecție pentru ocuparea postului de referent de specialitate la Serviciul Contabilitate. Selecţia pentru ocuparea acestuia include trei etape. Data limită de înscriere este 07.06.2024, potrivit unei postări pe Facebook a Aeroportului Avram Iancu.

Referent de specialitate – Serviciul Contabilitate: 1 post – perioadă nedeterminată
Condiţii necesare:
• Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență;
• Experiență în domeniul economic de minimum 4 ani;
• Cunoştinţe de limba engleză;
• Cunoştinţe Microsoft Office (Word, Excel);
• Cunoștințe aprofundate în domeniul activității economico-financiare, legislației financiar contabile și fiscale;
• Capacitate de analiză şi sinteză, disponibilitate la sarcinile de serviciu şi dorinţă de perfecţionare;
• Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;
• Rezistență la stres;
• Fără cazier;
• Abilităţi de comunicare, inițiativă, cooperare şi lucru în echipă;
• Seriozitate şi profesionalism.
 Avantaj:
• Deținere certificare membru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, master;
• Experiență privind utilizarea programului de gestiune și contabilitate WinMentor;
• Experiență pe un post similar într-o regie autonomă/societate comercială;
• Experiență în elaborarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;
• Experiență în domeniul aeroportuar;
• Nivel avansat limba engleză.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Cerere pentru înscrierea la selecție;
• Curriculum Vitae;
• Copie C.I.;
• Cazier sau declaratie pe propria răspundere care trebuie sa fie menționat faptul ca aplicantul nu are antecedente penale care sa îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
Selecţia pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:
– Selecţia dosarelor de înscriere;
– Probă scrisă – 1 ora;
– Interviul.
Fiecare probă este eliminatorie.

Dosarele de înscriere la selecție se pot depune la Secretariatul Aeroportului sau pot fi transmise pe e-mail la office@airportcluj.ro până în data de 07.06.2024, ora 12:00.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, telefon 0264 / 307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).

scroll to top