Închide

ANAF le-a pus gând rău românilor care obțin venituri din chirii. Noi obligații din 1 ianuarie

Avatar
Contract Chirie

Foto: https://monitorul.fisc.md/

Timp de citire: 2 minute

De la 1 ianuarie 2023 persoanele fizice sunt obligate să înregistreze contractele de închiriere, din nou, după ce obligația a fost eliminată timp de câțiva ani. Persoanele juridice au libertatea de a folosi SPV pentru a înregistra aceste contracte, dar nu sunt obligate.

”Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent”,

se spune în prevederea care a intrat la 1 ianuarie 2023 în Codul fiscal și trebuie subliniat și că sunt vizate deopotrivă și contractele în derulare.

Obligația de înregistrare a contractelor la Fisc nu vizează închirierile în scop turistic, ele fiind excluse în mod expres, ci pe cele ce presupun cedarea folosinței pe o perioadă mai mare, de peste 30 de zile, unei alte persoane, unei firme ori unui PFA pentru a-și desfășura activitatea. Referitor la obligația de a înregistra contractul, e irelevant cine e locatarul, așadar.

În cazul PFA-urilor, dacă închirierea e din patrimoniul personal al persoanei fizice, atunci vorbim de venituri din cedarea folosinței bunurilor iar dacă e din patrimoniul afacerii, atunci, așa cum este prevăzut în normele de aplicare ale Codului fiscal, veniturile acelea sunt încadrate, alături de altele, ca venituri ale activității independente.

”Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi independente”,

se spune în Codul fiscal la definirea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor.

În cazul persoanelor juridice, vorbim în mod cert de bunurile deținute de persoana juridică, din patrimoniul său și pe care le închiriază, să zicem, unor persoane fizice. În mod cert, aici vorbim de veniturile afacerii (firma trebuind să fie autorizată oricum și pentru asta –  CAEN 6820), iar nu de cele din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, notează Avocatnet. Prin urmare, obligația citată mai sus nu vizează persoanele juridice. Și să ne gândim și de ce a venit legiuitorul cu obligația înregistrării din nou, după ce a eliminat-o acum câțiva ani? Pentru „a scoate la suprafață” veniturile din chirii, pe care persoanele fizice care închiriază nu prea au obiceiul să le declare. În schimb, firmele care închiriază spații nu se regăsesc în paradigma aceasta a nedeclarării așa cum se regăsesc persoanele fizice.

De principiu, înregistrarea contractelor de închiriere la Fisc este preferabilă pentru că oferă caracterul de titlu executoriu acelui contract, conform Codului civil – utilă în privința chiriașilor rău-platnici, a celor care întârzie cu plata chiriilor etc.

scroll to top