Închide

ANSVSA, amenzi de aproape un milion de lei operatorilor din industria alimentară, în decembrie

Avatar
bread, loaves, crust

Fotografie de Couleur pe Pixabay

Timp de citire: 2 minute

În cadrul controalelor efectuate în luna decembrie în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală, inspectorii sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor au aplicat 156 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 983.600 de lei şi 27 de avertismente pentru deficienţe minore. Controalele au vizat operatorii din industria alimentară care îşi desfăşoară activitatea în domeniul fabricării produselor de morărit, pâinii şi produselor de patiserie, al altor produse alimentare, băuturilor răcoritoare şi alcoolice, potrivit unui comunicat al instituției.

În cursul lunii decembrie 2021, au fost efectuate 10.549 de controale în unităţile din industria agroalimentară din Bucureşti şi din ţară.

În urma controalelor au fost constatate o serie de disfuncţionalităţi, dintre care:

  • neconformităţi privind respectarea bunelor practici de igienă şi fabricaţie (neîntreţinerea igienică a spaţiilor de depozitare, întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor tehnologice de producţie, lipsa vestiarului pentru angajaţi, neasigurarea stocurilor corespunzătoare de substanţe destinate operaţiunilor de dezinfecţie, neefectuarea operaţiunilor de DDD în condiţiile legislaţiei specifice domeniului alimentar);
  • neconformităţi privind întreţinerea şi igiena echipamentului de protecţie sanitară a personalului muncitor.

De asemenea, au mai fost depistate neconformităţi privind monitorizarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP, neconformităţi legate de asigurarea trasabilităţii şi conformităţii produselor alimentare (etichetare, buletine de analiză cu rezultate nesatisfăcătoare, ambalaj necorespunzător), dar şi în ceea ce priveşte personalul muncitor (neîntocmirea fişelor de aptitudini, neefectuarea cursului de igienă, lipsa echipamentului de protecţie, neatestarea stării de sănătate a personalului).

Potrivit sursei citate, alte tipuri de neconformităţi depistate au vizat desfăşurarea de activităţi neînregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, neafişarea anunţului de rechemare a produselor neconforme, utilizarea mijloacelor auto de transport produse alimentare neînregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, lipsa măsurilor pentru prevenirea răspândirii pandemiei generate de virusul SARS-CoV-2.

Suplimentar acestora, au mai fost realizate controale oficiale la nivelul unităţilor de depozitare a legumelor şi fructelor, unde au fost constante neconformităţi legate de desfăşurarea activităţii de depozitare în unităţi neînregistrate, nerespectarea cerinţelor generale de igienă, deficienţe referitoare la demonstrarea trasabilităţii unor loturi şi lipsa monitorizării temperaturii în depozit.

Acţiunile de verificare au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a condiţiilor de înregistrare, autorizare şi funcţionare a unităţilor, a modului de întreţinere şi igienizare a spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condiţiilor de prelucrare şi de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, a cerinţelor de trasabilitate şi a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP).

ANSVSA precizează că acţiunile de control se concentrează, în principal, pe prevenţie şi consilierea operatorilor din industria alimentară, iar sancţiunile contravenţionale sunt acordate în momentul în care deficienţele constatate iniţial nu au fost remediate în intervalul de timp stabilit sau pun în pericol sănătatea consumatorilor.

scroll to top