Închide

(P) MARCOTIM IMPEX anunță finalizare “PROIECT DE INVESTIȚII PENTRU TEHNOLOGIZAREA SOCIETĂȚII”

Avatar
europe, eu, democracy

Fotografie de Wolkenkrieger pe Pixabay

Timp de citire: 2 minute

Antet Fonduri Ue Crop

Data: 31.12.2023

Anunţ finalizare proiect: „PROIECT DE INVESTITII PENTRU RETEHNOLOGIZAREA SOCIETATII”

MARCOTIM IMPEX S.R.L. anunță finalizarea activităților proiectului „PROIECT DE INVESTITII PENTRU RETEHNOLOGIZAREA SOCIETATII”, Cod SMIS 159894, finanțat în cadru POC –  Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Perioada de implementare proiectului a fost de la data semnării contractului, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală actualizata de 4.788.191,18 lei, valoarea cofinanțării UE de 1,975,477.83 lei .

Data de începere a proiectului: 03.02.2023

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.

Obiectivul principal al proiectului l-a constituit retehnologizarea intreprinderii MARCOTIM IMPEX SRL prin achizitia de echipamente performante care sa asigure tranzitia catre o economie verde, digitalizata.

Rezultate așteptate ale proiectului au fost:

  1. 4 echipamente achizitionate (1 autobasculanta, 1 buldozer si 2 Autoutilitare electrice).
  2. 21.03% investitii prietenoase cu mediul care vor contribui considerabil la atenuarea schimbărilor climatice fără a prejudicia în mod semnificativ alte obiective de mediu iar celelalte componente de investiții nu aduc prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de mediu;.
  3. Cresterea productivitatii cu 15% in anul 3 de sustenabilitate.

Informații suplimentare se pot obține la:

MARCOTIM IMPEX S.R.L.

Persoana de contact: MARCU ELENA, Manager de proiect

Telefon: 0721852711

Adresa de e-mail: marcotimimpex@yahoo.com

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

scroll to top