Închide

Proiect de lege: Executările silite ar putea fi suspendate pe o perioadă de până la un an

Avatar
Executare Silita 768x452

Sursă foto: Avocat Cluj Napoca

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică, până la data de 9 aprilie a.c., noul proiect de lege privind procedura acordului de restructurare preventivă, care propune un mecanism îmbunătăţit de restructurare şi redresare financiară pentru companii, potrivit Adevărul.

Noul proiect de act normativ transpune în legislaţia locală Directivă (UE) 2019/1023 şi propune modificări semnificative în ceea ce priveşte suspendarea executărilor silite, apreciază specialiştii ONV LAW: se suspendă executările silite de drept de la data deschiderii procedurii, pentru susţinerea negocierilor (4 luni, cu posibilitatea de prelungire, în condiţii specifice, până la 12 luni).

Astfel, noua procedură a acordului de restructurare preventivă propusă de Ministerul Justiţiei priveşte cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie şi decăderile, precum şi măsurile de sporire a eficienţei procedurilor de restructurare, de insolvenţă şi de remitere de datorie şi de modificare a Directivei (UE) 2017/1132.

“80% dintre reprezentanţii mediului de afaceri consultaţi au fost în favoarea unei noi proceduri de restructurare, confidenţială şi extrajudiciară, care să încurajeze abordarea timpurie a stării de dificultate, transmite Ministerul în expunerea de motive. Aceasta este o gură de aer binevenită pentru companii în actualul context pandemic, în care în mod special sectorul HoReCa dar şi întreg lanţul de distribuţie şi logistică care alimenta acest sector au fost puternic afectate”

declară Bogdan Frigioiu, Senior Associate ONV LAW.

La nivelul anului 2020, pe fondul situaţiei epidemiologice de la nivel mondial, autorităţile au înregistrat o schimbare importantă în percepţia şi reacţiile companiilor, cu un volum crescut al societăţilor româneşti care au ales să acceseze mecanisme de prevenţie, precum concordatul preventiv sau cel prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019 pentru eşalonarea datoriilor bugetare.

În 2020, valoarea activelor imobilizate ale companiilor care au accesat concordatul preventiv a crescut la peste 1 mld. euro, de la 15 mil. euro în 2019 şi reprezintă peste 71% din valoarea totală a activelor companiilor intrate în insolvenţă şi restructurare anul trecut. Totodată, cifra de afaceri cumulată a companiilor cu impact în economie care au accesat concordatul preventiv atinge aproape două treimi din valoarea companiilor care au accesat insolvenţa şi restructurarea.

Conform analizei ONV LAW, noua procedură a acordului de restructurare presupune o etapă  de negociere in afara instanţei a unui acord de restructurare propus de debitor cu asistenţa unui administrator al restructurării – practician în insolvenţă – cu creditorii ale căror creanţe vor fi afectate de acord. Între cele mai importante aspecte:

  • intervenţia judecătorului sindic în procedură are loc după ce debitorul a obţinut votul creditorilor săi, în vederea confirmării planului de restructurare; aceasta înseamnă o libertate oferită de lege companiilor aflate în dificultate, pentru negocierea cu proprii creditori a condiţiilor de plată a debitelor înregistrate.
  • pe durata perioadei de restructurare, dar nu mai mult de 3 ani, activitatea debitorului va fi supravegheată de administratorul restructurării, practician în insolvenţă;
  • procedura este una confidenţială, care protejează compania/debitorul de stigmatul eşecului;
  • se consolidează protecţia finanţărilor noi şi intermediare, atât din perspectiva priorităţii la plată, dar şi  faţă de eventuale acţiuni în anulare într-o procedură de insolvenţă ulterioară;
  • se introduc dispoziţii referitoare la comunicarea prin mijloace electronice, la ţinerea şedinţelor creditorilor on-line sau a organizării on-line a licitaţiilor privind valorificarea activelor debitorilor;

Spre deosebire de actuala procedură a concordatului preventiv, reglementată conform Legii nr. 85/2014, care prevede o suspendare a executărilor silite abia ulterior omologării, nefiind foarte clar dacă aceasta se aplică doar pentru creditorii care au acceptat concordatul sau pentru toţi creditorii, prin proiectul de lege se propun modificări în ceea ce priveşte suspendarea  executărilor silite: se suspendă executările silite de drept de la data deschiderii procedurii de concordat, pentru susţinerea negocierilor (4 luni, cu posibilitatea de prelungire, în condiţii specifice, până la 12 luni).

După primirea propunerilor privind proiectul de act normativ care are ca şi data limită 09.04.2021, acesta va fi transmis pentru aprobare către Camera Deputaţilor.

scroll to top