Închide

România a atras prin Fondul pentru modernizare peste 1 mld. €, pentru cel de-al doilea ciclu de plăți din 2023

Avatar
Close up of euro bills

Fotografie de Lukasz Radziejewski pe Pexels

Timp de citire: 3 minute

Banca Europeană de Investiţii (BEI) a finalizat, miercuri, plata sumei de 1.025.414.431 euro către România, suma reprezentând valoarea totală a proiectelor aprobate spre finanţare prin Fondul pentru Modernizare, în sesiunea de toamnă a Comitetului pentru Investiţii, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Energiei.

Plăţile au fost efectuate în baza Deciziei Comisiei privind plata veniturilor din Fondul de Modernizare în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului – Al doilea ciclu bianual de plăţi din 2023, arată comunicatul de presă al Ministerului Energiei.

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/10012 al Comisiei, Cehia, Estonia, Lituania, Polonia, România şi Slovacia au înaintat un total de 49 de propuneri de investiţii Băncii Europene de Investiţii (BEI) şi Comitetului pentru Investiţii.

România a înaintat şapte propuneri de investiţii neprioritare şi nouă propuneri de investiţii prioritare, dintre care una privind o plată ulterioară pentru o schemă pentru care a fost plătită o primă sumă de finanţare în temeiul Deciziei Comisiei C(2022) 3496.

Cele două investiţii prioritare pentru care au fost efectuate plăţi sunt:

1.Proiect-pilot DigiTEL Green – Reabilitarea staţiei de 220/110/20kV Mostiştea în concept de staţie digitală şi cu impact redus asupra mediului, beneficiar CNTEE Transelectrica SA. Valoarea totală a proiectului este de 59,139,709.44 euro, din care 48,340,733.89 euro din Fondul pentru Modernizare.

2. Sprijin pentru reducerea consumului de energie prin eficienţă energetică în sectorul transporturilor- material rulant durabil, beneficiar Ministerul Transporturilor. Valoarea totală a proiectului este de 559,593,633.00 euro, din care 470,246,750.00 euro finanţare din Fondul pentru modernizare.

Investiţia neprioritară Conductă de transport gaze naturale pentru alimentarea CET Mintia (acoperind şi alţi consumatori industriali şi casnici), propunerea SNTGN Transgaz SA, beneficiază de finanţare de 6. 826.947 euro.

Pentru schema multianuală Realizare şi modernizare reţea distribuţie energie electrică (DSO) a fost efectuată plata celei de-a doua tranşe, în valoare de 500 milioane euro.

„Fondul pentru Modernizare este una dintre cele mai mari şanse de dezvoltare pe care România o are în istoria recentă, iar astfel Ministerul Energiei gestionează o investiţie strategică pentru viitorul României şi România Viitorului. Vorbim despre un total de peste 15 miliarde euro, bani europeni care vizează tranziţia către un sistem energetic cu emisii reduse de carbon, prin stimularea investiţiilor în surse regenerabile de energie, reţelele de transport şi distribuţie a energiei termice în zonele rezidenţiale şi comerciale, interconectări de reţele pentru transportul de electricitate şi gaze naturale, capacităţi de stocare a energie, modalităţi de îmbunătăţire a eficienţei energetice în diferite sectoare economice şi asigurarea unei tranziţii echitabile în regiunile dependente de cărbune. Mulţumim Băncii Europene de Investiţii, Comisiei Europene, instituţiilor româneşti implicate şi tuturor celor care fac posibil succesul acestui program”, a afirmat Sebastian Burduja, conform sursei citate.

Ministerul Energiei reaminteşte faptul că, în cadrul Fondului pentru Modernizare, până la data curentă au fost semnate 18 contracte individuale în valoare totală nerambursabilă de 30,437,843,727.84 lei, respectiv 6,087,568,745.57 euro. Dintre acestea, 9 contracte au fost încheiate cu C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A., 4 contracte SPV CEO – OMV PETROM şi 5 contracte SPV CEO – TINMAR ENERGY (din care un contract CCGT- „Construirea unei centrale electrice cu ciclu combinat pe bază de gaz natural, de aproximativ 475 MW, la Turceni”). Cele 8 contracte SPV CEO însumează o capacitate totală instalată de 735 MW, iar contractul CCGT 475 MW, rezultând astfel o capacitate totală de 1210 MW.

Tot în cadrul Fondului pentru Modernizare, Program Cheie 3 – Sprijin pentru extinderea şi modernizarea reţelei de distribuţie a energiei electrice, au fost semnate 8 contracte în valoare totală nerambursabilă de 430,834,454.01 lei, echivalentul a 86,166,890.80 euro.

Total sume angajate aferente investiţiilor din Fondul pentru Modernizare şi MW:

– 30,868,678,181.85 lei, echivalentul a 6,173,735,636.37 euro

– 1210 MW

scroll to top