Închide

Valabilitatea pachetelor medicale pentru 2021-2022, prelungită până în luna martie 2023

Avatar
doctor, medical, medicine

Fotografie de DarkoStojanovic pe Pixabay

Timp de citire: 2 minute

Pachetele de servicii medicale de stat oferite atât persoanelor asigurate, dar şi celor neasigurate, pentru anii 2021-2022 se aplică de la 1 iulie 2021. Astfel, potrivit unui proiect de hotărâre pus, recent, în dezbatere publică la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), termenul de aplicare a hotărârii ce conține aceste pachete de servicii medicale se va prelungi până la sfârșitul lunii martie 2023, potrivit Avocat.net.

Pachetele medicale valabile pentru perioada 2021-2022 sunt cuprinse în HG nr. 696/2021, care cuprinde pachetul minimal de servicii, pentru cei care nu sunt asigurați în sistemul sanitar, și pachetul de servicii de bază, destinat asiguraților.

Acum, printr-un proiect de HG aflat în dezbatere, CNAS propune prelungirea valabilității pachetelor medicale pentru 2021-2022 până în data de 31 martie 2023.

O noutate adusă prin contractul-cadru pentru 2021-2022 este reglementarea contribuției personale (modul de funcționare al acesteia, întrucât ea e prevăzută la nivel primar prin Legea sănătății). Contribuția reprezintă o diferență de tarif din prețul cerut de furnizorul privat de servicii medicale și suma de bani aferentă acelui serviciu medical decontată din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate – sumă de bani care nu poate fi considerată nicicum ca fiind o coplată – mai multe detalii, aici.

De asemenea, documentul prevede acordarea zilelor de concediu de odihnă pentru medicii de familie – aceștia au acum dreptul la 30 de zile lucrătoare într-un an, nu zile calendaristice, cum era prevăzut până acum.

O altă noutate e posibilitatea acordării la distanţă a consultaţiilor pentru afecţiuni cronice. În fine, pentru situaţiile care necesită prezentarea de documente casei de asigurări de sănătate de către asigurat, membru al familiei de grad I şi II, soţ/ soţie, persoană împuternicită legal de acesta prin act notarial/ act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, documentele pot fi transmise casei de asigurări de sănătate prin mijloace electronice de comunicare sau pot fi depuse în numele asiguratului de orice persoană, cu excepţia reprezentanţilor legali ai furnizorilor de servicii medicale/ medicamente cu şi fără contribuţie personală/ dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive şi a persoanelor care desfăşoară activitate la nivelul acestora.

Mijloacele electronice de comunicare se pot folosi şi pentru transmiterea de către casele de asigurări de sănătate a documentelor eliberate, necesare asiguraţilor. Se realizează astfel extinderea reglementărilor aplicabile în perioada de urgență și alertă pe teritoriul României, în beneficiul asiguratului.

Mai multe aici...
scroll to top