Închide

Adio, TelDrum! Societățile cu acțiuni la purtător nu mai pot participa la licitații publice

Avatar
Teldrum Liviu Dragnea

Foto: Digi24.ro.

Timp de citire: 3 minute

Camera Deputaţilor a adoptat marţi un proiect de lege care prevede că operatorii economici al căror capital social este reprezentat prin acţiuni la purtător și nu fac dovada identităţii beneficiarilor reali ai acestora nu vor mai putea participa la procedurile de achiziţie publică. Proiectul a fost inițiat de un grup de parlamentari PNL, la inițiativa deputaților Florin Roman și Cristina Trăilă, și a fost adoptat cu 275 voturi ”pentru” şi 3 abţineri. Camera Deputaților a fost for decizional, așa încât legea merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.

Proiectul de lege completează Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile public și introduce prevederea ca societăţile comerciale care au decis să aibă un acţionariat netransparent să nu poată participa la procedurile de achiziţie publică, respectiv excluderea din procedura de atribuire a oricărui operator economic organizat ca societate pe acţiuni la purtător.

“În vederea respectării principiilor transparenţei şi tratamentului egal, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, iar operatorul economic are obligaţia de a comunica datele de identificare a deţinătorilor/beneficiarilor reali ai acţiunilor la purtător, în situaţia în care forma de organizare a operatorului economic ofertant/candidat, terţ susţinător sau subcontractant la procedură este de societate pe acţiuni, cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător”, prevede proiectul.

Reprezentantul legal al operatorului economic trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere cu privire la deţinătorii / beneficiarii reali ai acţiunilor la purtător, sub sancţiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

Cazurile în care ofertantul individual / ofertantul asociat / candidatul / subcontractantul propus / terţul susţinător organizat ca societate pe acţiuni cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător nu respectă aceste prevederi reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese, potrivit noii legi.

“Autoritatea contractantă este obligată să excludă din procedura de atribuire orice operator economic, organizat ca societate pe acţiuni, al cărui capital social este reprezentat prin acţiuni la purtător şi care nu face dovada identităţii deţinătorilor / beneficiarilor reali ai acţiunilor la purtător”, mai prevede proiectul.

Legea, dedicație pentru TelDrum-ul lui Dragnea

Proiectul a fost depus la începutul anului 2018 la Senat, ca primă cameră sesizată, fiind respins de acesta, după ce primise avize negative și de la Guvern și Consiliul Legislativ.

Ajuns la Camera Deputaților, proiectul a fost avizat negativ în Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, în Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, în Comisia pentru industrii și servicii, precum și în Comisia juridică, de disciplină și imunități. Proiectul părea sortit eșecului.

La începutul acestei luni, proiectul a fost retrimis la comisii pentru reexaminare.

Ieri, membrii comisiilor re-sesizate au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului, cu câteva amendamente.

Liderul deputaților liberali, Florin Roman, nu și-a ascuns entuziasmul pentru adoptarea legii, explicând în clar că aceasta a fost scrisă și votată pentru ”a elimina situațiile de conflicte de interese de tipul Liviu Dragnea, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Teleorman, a atribuit contracte de lucrări către TelDrum, firmă controlată de Liviu Dragnea, prin deținerea de acțiuni la purtător”, așa cum și-a motivat liberalul anumite texte introduse ca amendamente la lege.

”Parlamentul României a adoptat Legea Roman, prin care punem capăt afacerilor dubioase de tip Tel Drum, folosite de Liviu Dragnea, pentru a se îmbogăţi din bani publici. Practic, Liviu Dragnea, în calitate de Preşedinte al CJ Teleorman semna ca ordonator principal de credite, alocarea unor sume fabuloase către SC Tel Drum, al cărui acţionar ascuns era direct sau prin intermediari. Legea care merge la promulgare interzice atribuirea de contracte din bani publici către societăţi comerciale cu acţionariat ascuns. Astfel, dacă societatea refuză declararea acţionarilor este eliminat obligatoriu din procedura de atribuire. Motivul este unul simplu: necunoaşterea acţionariatului nu poate determina din timp un prezumtiv conflict de interese între ordonatorul de credite şi beneficiar”,

a declarat Florin Roman după adoptarea legii în Camera Deputaților.

scroll to top