Închide

CNAS anunță modificări ale asigurării pentru concedii și indemnizații

Avatar
Sick Day accessories

Fotografie de Kelly Sikkema pe Unsplash

Timp de citire: 3 minute

CNAS anunță într-un comunicat că venitul lunar înscris în contractul de asigurare nu va putea fi mai mare decât valoarea a trei salarii minime brute pe țară pentru orice tip de concediu medical, inclusiv pentru sarcină și lăuzie, conform modificărilor și completărilor Ordonanței de Urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate aprobate în ședința de guvern de astăzi. Totodată, venitul menționat va trebui să fie același cu cel înscris în declarația fiscală depusă în vedere plății contribuției de sănătate sau, după caz, cu media veniturilor lunare înscrise în declarație.

Casa amintește că persoanele fizice, altele decât salariații și asimilații acestora, pot încheia opțional contract cu casa de asigurări de sănătate pentru concedii și indemnizații medicale. Cuantumul acestor indemnizații se stabilește în funcție de venitul lunar înscris în contract, pe baza unei formule de calcul.

Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență de modificare și completare a OUG nr. 158/2005 se vor modifica prin acte adiționale, la notificarea casei de asigurări de sănătate, până la data de 1 a lunii următoare celei în care se împlinesc 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ. Pentru aceste contracte, baza de calcul a indemnizațiilor de maternitate este media veniturilor asigurate înscrise în contract în ultimele 6 luni ale celor 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare.

Modificările aduse de acest act normativ sunt necesare pentru implementarea unui mecanism echitabil și unitar pentru calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, în scopul gestionării eficiente a fondurilor alocate acestui domeniu.

Stagii de cotizare. Noile dispoziții, în vigoare din 2 martie

Este vorba, mai precis, de situația concediilor medicale în cazul cadrelor didactice care, pentru completarea normei, trebuie să lucreze la mai mulți angajatori. Norme care, de fapt, se aplică și celorlalți salariați care au încheiate mai multe contracte este detaliată.

Toate aceste aspecte sunt clarificate în OG nr. 21/2023 pentru modificarea și completarea Legii sănătății, publicată luni în Monitorul Oficial, după ce a fost pusă în dezbatere luna trecută și ale cărei prevederi vor intra în vigoare luna viitoare.

Printre altele, noua ordonanță clarifică, în primul rând faptul că stagiul de asigurare de șase luni e realizat la fiecare angajator. Acum, legea permite și va permite în continuare salariaților să primească indemnizație de concediu medical de la fiecare angajator, unde baza de calcul pentru fiecare indemnizație o constituie numai venitul obținut pe fiecare loc de realizare a venitului.

În al doilea rând, se introduce o regulă specială pentru cadrele didactice a căror normă se completează la mai mulți angajatori: stagiul de asigurare de 6 luni, realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, se va utiliza de către toți angajatorii, dar indemnizațiile se vor calcula și plăti de fiecare în parte. În aceste cazuri, de determinare al indemnizației va fi detaliat prin normele care ar trebui să vină în maximum 30 de zile de când apare ordonanța.

În al treilea rând, noua ordonanță redefinește și contravenția în cazul celor care, deși în medical la cel puțin unul dintre angajatori, obțin venituri din salarii/asimilate salariilor de la alții. Noul text pare să cuprindă și să sancționeze mai bine aceste situații:

„Constituie contravenție desfășurarea de către persoanele asigurate care se află în două sau mai multe situații prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A și B de activități în baza cărora se obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum acestea sunt prevăzute în Codul fiscal, în perioada în care beneficiază de concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.”

În fine, dispozițiile din OG 21/2023 se vor aplica în 30 de zile de la publicarea acesteia, adică din 2 martie.

Este bine de amintit, în context, care sunt concediile medicale care se decontează integral de stat.

1. Concediile medicale pentru carantină și izolare, introduse ca urmare a Legii 55/2020, se acordă fără a fi necesară îndeplinirea stagiului minim de asigurare de șase luni, iar cuantumul indemnizației este de 100% din baza de calcul ce reprezintă veniturile brute lunare din ultimele șase luni din ultimele 12 luni.

2. Concediul medical pentru îngrijirea copilului bolnav până la șapte ani sau până la vârsta de 18 ani în cazul copilului cu afecțiuni recurente sau a copilului cu handicap. Durata maximă este de 14 zile calendaristice pe lună, dacă este acordat de medicul de familie, sau de 30/31 de zile calendaristice, dacă medicul de specialitate din ambulatoriu sau spital este cel care semnează certificatul medical. Cuantumul indemnizației este de 85% din veniturile brute ale ultimelor șase luni.

3. Concediul de maternitate de 126 de zile, ce cuprinde o perioada de 63 de zile calendaristice de sarcină, înainte de naștere, și 63 de zile pentru lăuzie, după naștere. Indemnizația aferentă acestui tip de concediu medical este 85% din baza de calcul.

4. Concediul pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice se acordă pe o durată maximă de 45 de zile în interval de un an. Cuantumul este de 85% din baza de calcul.

scroll to top