Închide

Frecție la picior de lemn. Ciolacu, sub presiune, anunță lista reducerilor de cheltuieli publice

Avatar
purse, wallet, money

Fotografie de Chronomarchie pe Pixabay

Timp de citire: 3 minute

Premierul Marcel Ciolacu ar fi trasat măsurile pentru reducerea cheltuielilor bugetare, iar una dintre acestea prevede că numărul de secretari și subsecretari de stat va scădea cu o treime, au declarat surse din PSD pentru B1 TV. Totodată, vor fi comasate și desființate instituții subordonate Guvernului și Parlamentului, iar voucherele de vacanță vor fi acordate doar până la un anumit prag salarial.

Măsurile lui Ciolacu:

  1. Crearea cadrului legal pentru consorții sau parteneriate de achiziții centralizate, la nivelul ministerelor cu OPC, precum și între UAT-uri județene și instituțiile publice subordonate din responsabilitatea altor UAT-uri
  2. Reducerea cu 30% a numărului de secretari de stat sau subsecretari de stat
  3. Reducerea numărului de funcții de conducere, de la 12% în prezent, la 8% din umărul total de funcții publice
  4. Pentru situațiile în care normativele de personal nu permit aplicarea acestora pentru constituirea serviciilor, direcțiilor și direcțiilor generale exp. sănătate, educație, apărare națională etc, obligația se aplică în privința funcțiilor de conducere, respectiv un procent de funcții de conducere de maxim 8%
  5. Acordarea voucherelor de vacanță numai pentru funcționarii publici cu un venit sub nivelul salariului brut de 10.000 lei
  6. Comasarea sau desființarea instituțiilor subordonate ministerelor, Guvernului sau Parlamentului, după regula generală: „Fiecare minister are în teritoriu la nivel național/județean o sigură autoritate națională/deconcentrată” și reduce cheltuielile de personal și funcționare cu min. 15%. Impact pe digitalizare și pe simplificarea procedurilor
  7. Descentralizarea serviciilor publice de la nivel central către autoritățile publice locale acolo unde este posibil: sport, cultură, direcțiile de sănătate publică, direcțiile județene sanitar-veterinare, inspectorate școlare și trecerea lor în subordonarea, coordonarea sau autoritatea autorităților publice locale
  8. Suspendarea pe o perioadă de un an de zile a programelor de investiții finanțate exclusiv din fonduri ale bugetului de stat de tipul: săli de sport, cămine de cultură, bazine de înot, complex sportiv, săli polivalente etc. pentru proiecte aflate în stadiu de organizare a procedurilor de achiziție publică
  9. Stabilirea de limite pentru deschiderea de credite bugetare lunar pentru cheltuieli de personal, materiale și servicii și investiții numai în limita evoluției lunare a soldului deficitului bugetar
  10. Instituțiile publice de subordonare centrală sau locală aflate sub autoritatea, coordonarea sau subordonarea autorităților centrale ori locale trebuie să aibă un număr de peste 50 de posturi ocupate, cu atribuții care nu se suprapun cu ale altor instituții sau autorități publice. Eventuala comasare a instituțiilor publice existente trebuie să conducă la o reducere a cheltuielilor de personal și funcționare cu 15% și a numărului de posturi efectiv ocupate de 50%
  11. Reducerea cu 50% a consilierilor directorilor generali și directorilor generali adjuncți ai companiilor de stat sau locale
  12. Limitarea indemnizațiilor (componentă fixă) la membrii Consiliilor de Administrație, Supraveghere sau Conducere la nivelul echivalent a 1,5 salariului mediu brut pe ramura de activitate unde își desfășoară activitatea compania, dar nu mai mult decât indemnizația lunară brută a unui secretar de stat.
  13. Desființarea institutelor de cercetare sau institutelor autonome care nu sunt relevante în actualul context socioeconomic (exp. INCD Turism, Institut de cercetare în domeniul muncii și protecției sociale, Institutul Levantului)
  14. Comasarea, absorbția sau reorganizarea regiilor autonome ori departamentelor de stat care nu se justifică pentru funcționare autonomă sau independentă. Comasarea trebuie să aibă ca rezultat reducerea cu 15% a cheltuielilor de personal și funcționare și o reducere cu 15% a posturilor efectiv ocupate
  15. Actualizarea redevențelor ADS (300 ha în administrare, redevențe 2,5 mil. lei per semestru) și ANIF
  16. Comasarea unor societăți comerciale, companii ale statului român sau agenții cu profil de activitate similară (exp. RADIOCOM, Societatea Română de Radiodifuziune)
scroll to top